Prof. dr. Rajko Pirnat je prejemnik zlate plakete Univerze v Ljubljani

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je na slavnostni seji Senata 4. decembra 2018 podelil najvišja priznanja Univerze v Ljubljani.
Med trinajstimi prejemniki zlate plakete, ki jo na Univerzi v Ljubljani podeljujejo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja in za krepitev ugleda Univerze, je letos tudi  prof. dr. Rajko Pirnat.

Redni profesor dr. Rajko Pirnat je s svojim dolgoletnim pedagoškim in znanstvenim delom na Pravni fakulteti v Ljubljani pomembno pripomogel k razvoju prava in pravne znanosti na področju javnega prava. S svojim delovanjem v organih fakultete in Univerze je zelo pripomogel tudi k razvoju Univerze in h krepitvi njenega ugleda, kot angažiran intelektualec pa je pomembno vplival tudi na družbena dogajanja in razvoj pravnega sistema v Sloveniji v zadnjih tridesetih letih.

Profesorju Rajku Pirnatu iskreno čestitamo!

 Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115