Prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic »Odškodninski sistemi v zdravstvu«

Brezplačen seminar: Civilno medicinsko pravo

Izbrana tema: Odškodninski sistemi v zdravstvu

5. marec 2018

poslovna stavba Rotonda

Dunajska cesta 167, Ljubljana

Predavateljica:

prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic

Vsebina seminarja:

Problematika naraščanja števila odškodninskih tožb v zdravstvu sproža nemalo težav v praksi, zato se pojavljajo različni načini razmišljanja o potencialnih rešitvah, ki jih lahko sprejmejo pravni sistemi. Na seminarju bodo predstavljeni argumenti za in proti klasični ureditvi odškodninske odgovornosti v zdravstvu, kot tudi novejše tendence urejanja tega področja s pomočjo t. i. nekrivdnih odškodninskih sistemov.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen vsem, ki jih zanima ali se strokovno ukvarjajo z medicinsko-pravno problematiko: pravnikom v državni upravi, sodnikom, odvetnikom, prav tako pa tudi zdravnikom, ostalim zdravstvenim delavcem, delavcem v strokovnih medicinskih združenjih in organizacijah ter vsem, ki se ukvarjajo z zdravstveno politiko. 

 URNIK SEMINARJA

13.30 - 14.00 Prihod in registracija udeležencev

14.00 - 15.00 Predavanje     

15.00 - 15.30 Vprašanja udeležencev

O predavateljici:

Viktorija Žnidaršič Skubic je doktorica pravnih znanosti in redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Področje njenega strokovnega, znanstvenega in pedagoškega udejstvovanja je civilno pravo, v okviru katerega se posveča predvsem tematikam medicinskega, osebnostnega, družinskega in dednega prava. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter monografij, med drugim tudi knjige Medical Law in Slovenia, ki jo je objavila ugledna mednarodna založba Kluwer. Prof. dr. Žnidaršič Skubic predava na konferencah in simpozijih doma in v tujini, prav tako tudi kot gostujoča predavateljica na nekaterih tujih in domačih univerzah. 

Samo na dan dogodka lahko udeleženci koristite 10% popust na knjigo Civilno medicinsko pravo.

https://www.uradni-list.si/izobrazevanja/dogodek/brezplacni-seminar-civilno-medicinsko-pravo---izbrane-teme


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115