Profesorja Pravne fakultete prof. dr. Ciril Ribičič in prof. dr. Franjo Štiblar sta prejela naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani

V četrtek, 6. decembra 2018, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič  upokojenim učiteljicam in učiteljem Univerze v Ljubljani, ki so pomembno prispevali k razvoju znanstvene ali umetniške panoge in za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela, podelil naziv zaslužna profesorica in zaslužni profesor.

Med prejemniki naziva sta tudi upokojena profesorja Pravne fakultete prof. dr. Ciril Ribičič in prof. dr. Franjo Štiblar.

Iskrene čestitke!

Profesor dr. Ciril Ribičič je redni profesor za ustavno pravo in Evropsko pravo človekovih pravic na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V svoji karieri je na razvoj ustavnega prava in prava človekovih pravic v Sloveniji desetletje vplival tudi kot poslanec Državnega zbora, predvsem pa je neizbrisen pečat pustil kot znanstvenik in prizadeven pedagog ter ustavni sodnik. Več let je bil in je še vedno član Beneške komisije, komisije Sveta Evrope za demokracijo skozi pravo, v kateri so najbolj ugledni profesorji, diplomati in sodniki iz 61 držav.


Profesor dr. Franjo Štiblar je že od leta 1992 redni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, bil je tudi njen dekan. V svoji karieri je študiral, raziskoval in deloval tako na domačih kot tudi tujih univerzah, neprecenljiv in edinstven pa je njegov interdisciplinaren pristop k analizi aktualnih družbenih dogajanj, ko kombinira ekonomsko stroko z drugimi družbenimi znanostmi. Predvsem pa sta za profesorja Štiblarja značilna nepresahljiva energija in radovednost tako v znanstvenem raziskovanju kot v prenašanju te sle po novem znanju in znanja samega na mlajše rodove.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115