Profesorja Pravne fakultete prof. dr. Franc Grad in prof. dr. dr. h.c. Janez Kranjc sta prejela naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani

V četrtek, 7. decembra 2017, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič  upokojenim učiteljicam in učiteljem Univerze v Ljubljani, ki so pomembno prispevali k razvoju znanstvene ali umetniške panoge in za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela, podelil naziv zaslužna profesorica in zaslužni profesor.

Med prejemniki naziva sta tudi upokojena profesorja Pravne fakultete prof. dr. Franc Grad in prof. dr. dr. h.c. Janez Kranjc.

Iskrene čestitke!

Redni prof. dr. Franc Grad je s svojim znanstvenim, pedagoškim in strokovnim delovanjem bistveno vplival na razvoj sodobnega ustavnega prava v Sloveniji, uvedel pa je tudi več povsem novih predmetov na tem področju. Sam je napisal več znanstvenih in strokovnih monografij ter učbenikov, pri mnogih pa je bil soavtor. Bil je med pisci slovenske ustave in njenih poznejših sprememb ter sodeloval pri  pripravi zakonodaje na ustavnopravnem področju. Med drugim je bil tudi mentor sedmim doktorandom in dvaindvajsetim magistrom znanosti, odlikoval pa se je tudi kot med študenti nadvse priljubljen predavatelj in pedagog.


Profesor rimskega prava dr. Janez Kranjc je eden najuglednejših učiteljev in raziskovalcev na ljubljanski Pravni fakulteti. Odličnost njegovega znanstveno pedagoškega dela in plodnost mednarodnih stikov potrjuje vrsta domačih in tujih priznanj. Prof. Kranjc živi za stroko in fakulteto. Svoje pedagoške in druge delovne obveznosti je vedno izvrševal izjemno vestno, požrtvovalno in uspešno. Zaslužen je tudi za selitev Pravne fakultete v novo stavbo. S svojim delovanjem je prof. Kranjc pomembno prispeval k ugledu in prepoznavnosti Pravne fakultete in Univerze v Ljubljani doma in na tujem.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115