Program za izpopolnjevanje - razpis za vpis za študijsko leto 2019/2020

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je pri Nacionalni agenciji za kakovost RS v visokem šolstvu akreditirala program za izpopolnjevanje, ki smo ga poimenovali Specializacija znanj s področja prava. Oblikovali smo 20 modulov z različnih pravnih področij, izvajali pa jih bomo v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, Odvetniško zbornico Slovenije (OZS) in Odvetniško akademijo OZS. V študijskem letu 2018/2019 smo razpisali 10 modulov, v študijskem letu 2019/2020 pa jih razpisujemo 12.

Vsak modul je ovrednoten s 24 kreditnimi točkami (ECTS). Program je namenjen pravnikom in vsem drugim, ki se pri svojem delu srečujete z določenim področjem prava ali vas zanimajo pravna vprašanja. Predavanja bodo interaktivna, sodelovali pa bodo tudi priznani strokovnjaki iz prakse. Za zaključek programa je poleg opravljenih izpitov potrebna izdelava zaključnega dela. Slušatelji ne pridobijo strokovnega ali znanstvenega naziva, dobijo pa potrdilo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani o opravljenem izobraževanju po akreditiranem programu. Predvsem pa boste obogatili in poglobili svoje znanje.

Več informacij o programu za izpopolnjevanje

Razpis za vpis 2019/2020