prosto delovno mesto: VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) v Finančno računovodski službi

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Razpisano delovno mesto: VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I), Šifra DM: J017935, v Finančno računovodski službi, 1 prosto delovno mesto, M/Ž
 • zaposlitev s polnim delovnim časom za nedoločen čas;
 • čas nastopa dela: takoj oz. po dogovoru;
 • poskusno delo: 3 mesece.

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske (finančne ali računovodske) smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske (finančne ali računovodske) smeri ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ekonomske (finančne ali računovodske) smeri;
 • aktivno znanje angleškega jezika in še enega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov (MS Office, napredno znanje Excel-a), poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti;
 • 4 leta delovnih izkušenj.

2. Kratek opis dela in nalog:

 • priprava letnega poročila (računovodskih izrazov, pojasnil)
 • sodelovanje pri zbiranju podatkov za pripravo finančnih načrtov, rebalansov
 • sodelovanje pri spremljanju projektov
 • sodelovanje pri zbiranju podatkov za poročanja
 • knjženje in spremljanje poslovanja po načelu denarnega toka
 • obračuni potnih nalogov
 • vodenje evidence refundacij za študentska tekmovanja
 • spremlja informacije, zakonodajo in novosti s svojega delovnega področja
 • usklajevanje knjižnega stanja z dejanskim
 • priprava in pošiljanje poročil, informacij in potrdil
 • zagotavljanje popolnih in pravilnih podatkov v poslovnih knjigah (glavna knjiga,  saldakonti…)
 • zagotavljanje varovanja podatkov
 • usklajevanje stanja odprtih postavk
 • oddaja davka na dodano vrednost
 • skrb za sprotno knjiženje in ažuriranje elementov režijskih postavk
 • poročanje za statistične namene
 • administrativno vodenje dela
 • informacijsko svetovalno delo
 • priprava in zbiranje podatkov
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu tajnika in pomočnika tajnika

 Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami in poznavanjem poslovno informacijskega sistema SAP in tisti, ki poznajo delovanje računovodskega in finančnega poslovanja javnega sektorja ali/in visokošolskega sistema.

3. Rok za prijavo: do vključno 16. 6. 2023

Prijave se pošiljajo izključno na e-poštni naslov: zaposlitev@pf.uni-lj.si

Kandidati naj posredujejo vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev.

4. Kontaktna oseba na članici

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115