Raziskava Evroštudent – vabilo k sodelovanju

Študentska organizacija Slovenije in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport sta začela z raziskavo Evroštudent oz. Eurostudent, s katero bodo zbirali podatke o socialno-ekonomskem položaju študentov, študijskih razmerah in mobilnosti študentov.

Raziskava istočasno poteka v 30 držav širšega evropskega visokošolskega prostora, v Sloveniji jo izvajajo že od leta 2005.

Najpomembnejši del projekta je spletna anketa: https://www.1ka.si/a/24353, k izpolnjevanju katere ste vabljeni vsi slovenski študenti. Zelo pomembno je, da izpolnite celoten vprašalnik (izpolnjevanje vam bo vzelo cca. 20 minut) in da na vprašanja odgovarjate iskreno. Anketa je anonimna.

Podrobnejše informacije o projektu in pretekle raziskave lahko najdete na spletni strani: http://eurostudent-2013.si/.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115