Razpisano delovno mesto: ASISTENT na Katedri za upravno pravo, ASISTENT v vseh treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001), 1 prosto delovno mesto, m/ž

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Razpisano delovno mesto: ASISTENT na Katedri za upravno pravo, ASISTENT v vseh treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001), 1 prosto delovno mesto, m/ž

1. Prosto delovno mesto

 • zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas zaradi povečanega obsega dela do 30. 9. 2024; na Katedri za upravno pravo za izvedbo vaj pri predmetih Pravo varstva okolja in Javna uprava;
 • čas nastopa dela: predvidoma 1. oktobra 2023 oz. ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta za področje upravnega prava in prava javne uprave, če naziva še nima;
 • poskusno delo 3 mesece (7. stopnja izobrazbe) oz. 4 mesece (8. stopnja izobrazbe).

2. Pogoji za opravljanje dela

 • zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani pravnik ali magister prava (bolonjski študij) ali magisterij znanosti pravne smeri ali doktorat znanosti pravne smeri s predhodno končano 1. in 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa Pravo ali univerzitetnega študija Pravo;
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za področje upravnega prava in prava javne uprave; lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistenta za področje upravnega prava in prava javne uprave v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (predvsem: povprečna ocena pravnega študija vsaj 8; ocena zaključnega dela na pravnem študiju vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika). V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
 • funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke;
 • skrb za varno delo delavcev in študentov;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: vključno do 31. 5. 2023

Kandidati naj posredujejo vlogo z dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, življenjepis (CV) in motivacijsko pismo na elektronski naslov: zaposlitev@pf.uni-lj.si.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje vse pogoje za zasedbo delovnega mesta. 

5. Kontaktna oseba na članici:

LJERKA GOLUBIĆ, e-pošta: ljerka.golubic@pf.uni-lj.si

Kontaktna oseba za vsebinska vprašanja v zvezi z delom: prof. dr. Senko Pličanič, telefonska številka: (01) 42 03 169, e-pošta: senko.plicanic@pf.uni-lj.si
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115