Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC na Katedri za pravnoekonomske znanosti; šifra DM: H017004, 1 prosto delovno mesto, M/Ž

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC na Katedri za pravnoekonomske znanosti; šifra DM: H017004, 1 prosto delovno mesto, M/Ž

1. Prosto delovno mesto

 • zaposlitev s krajšim delovnim časom v obsegu 80 % polnega delovnega časa za določen čas za 8 mesecev, za delo na znanstveno raziskovalnih projektih;
 • čas nastopa dela: predvidoma 1. 10. 2023;
 • poskusno delo 3 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri;
 • aktivno znanje angleškega jezika (vsaj raven C1);
 • inovativnost, sposobnost za znanstveno-raziskovalno delo;
 • sposobnost za timsko delo;
 • komunikativnost;
 • organizacijske sposobnosti.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri dveh raziskovalnih projektih, financiranih iz evropskega programa JUSTICE: SCAN II (Small Claims Analysis Net II) in CREA 2 (Conflict Resolution with Equitative Algorithms 2);
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu fakultetne vodje projekta in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do vključno 1.6.2023  

Kandidati naj posredujejo vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepis (CV) izključno na elektronski naslov: zaposlitev@pf.uni-lj.si.

5. Kontaktna oseba na članici:

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115