Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1, Šifra DM: J017100, v Finančno računovodski službi, 1 prosto delovno mesto, M/Ž

 • zaposlitev s polnim delovnim časom za nedoločen čas;
 • čas nastopa dela: takoj oz. po dogovoru;
 • poskusno delo: 3 mesece.

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske (finančne ali računovodske) smeri ali visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ekonomske (finančne ali računovodske) smeri ali visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ekonomske (finančne ali računovodske) smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ekonomske (finančne ali računovodske) smeri;
 • aktivno znanje angleškega jezika, znanja za uporabo računalniških programov (MS Office, napredno znanje Excel-a), poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti;

2. Kratek opis dela in nalog:

 • administrativno vodenje dela
 • informacijsko svetovalno delo
 • priprava in zbiranje podatkov
 • spremlja informacije, zakonodajo in novosti s svojega delovnega področja
 • usklajevanje knjižnega stanja z dejanskim
 • obračuni potnih nalogov
 • vodenje evidence refundacij za študentska tekmovanja
 • knjiženje in spremljanje poslovanja po načelu denarnega toka
 • priprava in pošiljanje poročil, informacij in potrdil
 • kontrola in zagotavljanje popolnih in pravilnih podatkov v poslovnih knjigah (glavna knjiga, saldakonti)
 • zagotavljanje varovanja podatkov
 • likvidacija prejetih računov
 • vodenje knjige prejetih računov
 • pravočasno in pravilno plačilo prejetih računov
 • oddaja davka na dodano vrednost
 • vodenje registra osnovnih sredstev
 • arhiviranje dokumentacije
 • poročanje za statistične namene
 • sodelovanje pri pri zbiranju podatkov za pripravo finančnih načrtov, rebalansov
 • sodelovanje pri zbiranju podatkov za poročanje
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu tajnika in pomočnika tajnika

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z vsaj triletnimi delovnimi izkušnjami in/ali izkušnjami ter poznavanjem poslovno informacijskega sistema SAP in tisti, ki poznajo delovanje računovodskega in finančnega poslovanja javnega sektorja ali/in visokošolskega sistema.

3. Rok za prijavo: do vključno 1. 8. 2023

Prijave se pošiljajo izključno na e-poštni naslov: zaposlitev@pf.uni-lj.si

Kandidati naj posredujejo vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev.

4. Kontaktna oseba na članici:

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115