Razpisano delovno mesto: Znanstveni sodelavec; šifra DM: H019007, 1 prosto delovno mesto, M/Ž

1. Prosto delovno mesto
 • zaposlitev s krajšim delovnim časom v obsegu 95 % polnega delovnega časa oz. 38 ur na teden za določen čas za 9 mesecev,
 • čas nastopa dela: predvidoma 1. 10. 2023,
 • poskusno delo: ne.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti pravne smeri,
 • veljaven naziv znanstvenega sodelavca,
 • uspešna predhodna prijava in izbor v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje gostovanj slovenskih strokovnjakov iz tujine na slovenskih visokošolskih zavodih in raziskovalnih organizacijah ter študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini za leto 2022 (327. javni razpis).

3. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo,
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do vključno 20.9.2023

Kandidati naj posredujejo vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepis (CV) izključno na elektronski naslov: zaposlitev@pf.uni-lj.si.

5. Kontaktna oseba na članici:

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115