S pomočjo študentov PF do sistematične analize še dodatnih vidikov KZ-1

V sozaložništvu Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Uradnega lista je prejšnji teden izšla druga, posodobljena izdaja Velikega znanstvenega komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), najobsežnejša zaokrožena znanstvena monografija na področju prava pri nas.

Posodobljena izdaja se odziva na štiri novele Kazenskega zakonika, ki so bile sprejete v času od izida prve izdaje komentatorskega projekta leta 2019, zlasti se spoprijema z zahtevnimi zakonodajnimi posegi v spolno in gospodarsko kazensko pravo. K tem problemom so pristopili uredniki prof. dr. Damjan Korošec, prof. dr. Katja Filipčič ter nova urednica za področje gospodarske kriminalitete, dr. Helena Devetak.

Kot posebno dodano vrednost druge izdaje velja poudariti celovito in poglobljeno obravnavo opustitvenih kaznivih dejanj, s katero v Sloveniji prvič dobivamo izčrpen komentatorski katalog temeljnih možnosti opustitvenega storilstva za posamezne inkriminacije. Sploh znotraj instituta nepravih opustitev gre za enega najzahtevnejših problemov splošnega dela kazenskega prava, k osvetlitvi katerega je v okviru projekta izrazito tvorno prispevala skupina desetih študentov I. stopnje študija Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Skupina študentov, v kateri so sodelovali Asta Gerjevič Debevec, Kristjan Krapež, Jana Ušen, Friderik Vilar, Gal Gabrijel Vilfan, Eva Zarli, Lara Gobec, Ana Intihar Marulc, Nejc Mali ter Peter Šujica kot tutor in koordinator skupine, je pripravila več kot 200 zaokroženih osnutkov besedil, podkrepljenih s številnimi primeri in obogatenih s kopico tujejezičnih teoretskih virov.

Omenjena skupina je poleg tega v drugem delu projekta (v katerem je sodeloval tudi študent Rok Kocjančič) sistemsko analizirala obravnavo posameznih problemskih sklopov ter institutov v celotnem komentarju (na primer obravnavo stekov, hujših prepovedanih posledic, poskusa), kjer je predstavljala neprecenljivo strokovno pomoč pri usklajenem pripravljanju posodobljene izdaje obsežne publikacije.

Po prvih mnenjih je kakovost študentskega raziskovalnega dela vodila v končni rezultat, ki dosega oziroma mestoma vsaj presega tudi kakovost komentarjev opustitvenih ravnanj v primerljivih tujih komentarjih kazenskih zakonikov. Vse to kaže, da lahko tudi študentje, sploh z izjemnim mentorstvom, kakršnega je nudil prof. Korošec, prodorno delujejo v najzahtevnejših pravno-znanstvenih projektih ter izzivih, kar je pokazatelj dosedanjega odličnega dela in spodbuda za nadaljnje tovrstno usmerjeno delo s študenti v prihodnje.


Na fotografiji, od leve proti desni: Gal Gabrijel Vilfan, Asta Gerjevič Debevec, Friderik Vilar, Kristjan Krapež, Lara Gobec, Jana Ušen, Eva Zarli, Ana Intihar Marulc, Nejc Mali, Peter Šujica, prof. dr. Damjan Korošec. Avtor fotografije: Janez Jager.
Galerija