S študijsko izmenjavo v poletnem semestru pričeli tudi tuji Erasmusovi študentje

Sredi februarja 2019 je fakultetna mednarodna pisarna organizirala uradni sprejem in nekaj dodatnih spoznavno-družabnih srečanj za tuje študente, ki v poletnem semestru študijskega leta 2018/19 na Pravni fakulteti v Ljubljani opravljajo študentsko izmenjavo. Večina izmed 55 študentov, ki prihajajo iz 19 različnih držav, bo izmenjavo opravila v okviru programa Erasmus+, nekaj pa je tudi študentov, ki prihajajo na podlagi medfakultetnih sporazumov o sodelovanju (npr. iz Kitajske in Rusije).

V sredo, 13. 2. 2019, je bil najprej organiziran uvodni informativni sestanek, na katerem so bile predstavljene splošne informacije o Univerzi v Ljubljani (UL),  organizaciji študija in možnosti za uporabo knjižnice na Pravni fakulteti pa tudi informacije o možnostih obštudijskih in športnih dejavnosti. Sestanek sta s pozdravim nagovorom otvorila Erasmus koordinator doc. dr. Luka Tičar in prodekanja za študijske zadeve izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl. Tuje študente so nagovorili tudi fakultetni tutorji za tuje študente ter predstavnica združenja ESN Ljubljana University. Sestanku je sledilo neformalno druženje vseh prisotnih ob manjši zakuski. Naslednji dan so tuji študenti s pomočjo svojih tutorjev poskrbeli za nekatere administrativne postopke (npr. prijava bivališča, urejanje prijave za uporabo študentskih bonov in študentske kartice Urbana, prevzemanje digitalne identitete UL in dostopa do ŠIS-a) oziroma urejali dokumentacijo v mednarodni pisarni. V petek, 15. 2. 2019, so se tuji študenti skupaj z nekaterimi tutorji odpravili še na celodnevno ekskurzijo na Primorsko, kjer so obiskali Škocjanske jame, Koper in Piran. 

Nekaj foto utrinkov je na voljo v priloženi galeriji.
Galerija