Samostojni strokovni delavec V v Tajništvu dekanata, m/ž, 1 prosto delovno mesto - rok prijave 20.6.2024

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Razpisano delovno mesto: Strokovni delavec V, šifra DM: J015038, v Tajništvu dekanata, 1 prosto delovno mesto, M/Ž
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Predviden začetek dela: 1. september 2024
 • Poskusno delo: 2 meseca

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • srednja strokovna izobrazba ustrezne smeri ali srednja splošna izobrazba ustrezne smeri
 • komunikativnost, znanja za uporabo računalniških programov

2.      Kratek opis dela in nalog:

 • opravljanje dela na ožjih strokovnih področjih
 • opravljanje tehnično administrativnih del (pisanje zapisnikov, priprava poročil, fotokopiranje)
 • spemljanje in izvajanje enostavnejših postopkov povezanih s področjem dela
 • vodenje raznih kartotek, evidenc in poslovanja
 • priprava, urejanje, kniženje ali vzdrževanje  raznih gradiv in dokumentacije
 • arhiviranje dokumentacije
 • obveščanje in informiranje
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta in nalog po nalogu vodje
 • vodenje posameznih evidenc v okviru poslovanja fakultete;
 • opravljanje nalog v okviru oddajanja prostorov fakultete;
 • sodelovanje pri organizaciji različnih dogodkov v okviru delovanja fakultete in nabava promocijskega materiala fakultete;
 • opravljanje tajniških opravil in skrb za oddajo in prevzem poštnih pošiljk;
 • sodelovanje pri aktivnostih v okviru upravljanja dokumentarnega sistema Government Connect;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po navodilu tajnika ali dekana.

3. Rok za prijavo: 20. 6. 2024

Prijave se pošiljajo izključno na e-poštni naslov: zaposlitev@pf.uni-lj.si

Kandidati naj posredujejo vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev. 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z ustreznimi delovnimi izkušnjami.

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.

4. Kontaktna oseba na članici:

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115