Samostojni strokovni delavec VII/2 (I), v Službi za mednarodno sodelovanje

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I), šifra DM: J017102, v Službi za mednarodno sodelovanje, 1 prosto delovno mesto, M/Ž                          
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • trajanje zaposlitve: določen čas = nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu
 • predviden začetek dela: 17. 4. 2024
 • poskusno delo: 3 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi družboslovne ali druge ustrezne smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba družboslovne ali druge ustrezne smeri ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

3. Kratek opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja operativne strokovne naloge in pripravlja dokumentacijo v povezavi s pripravo in realizacijo projektov pedagoške mobilnosti;
 • skrbi za urejeno in ažurirano evidenco fakultetnih sporazumov o mednarodnem sodelovanju;
 • informira študente o možnostih študentskih izmenjav in praks v tujini;
 • organizira mednarodne izmenjave študentov in zaposlenih (domačih v tujino in tujih na našo fakulteto) in izvaja administrativne postopke v zvezi z izmenjavami;
 • pomaga pri vključevanju tujih gostujočih učiteljev v pedagoško delo na fakulteti;
 • pomaga pri organizaciji mednarodnih in drugih dogodkov (poletnih šol, konferenc, ipd);
 • nudi strokovno podporo z delovnega področja ostalim službam in zaposlenim na fakulteti;
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja;
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu tajnika ali vodstva fakultete.

 4. Rok za prijavo: do vključno 4. 3. 2024. Prijave se pošiljajo izključno na e-poštni naslov:  zaposlitev@pf.uni-lj.si

Kandidati naj posredujejo vlogo z življenjepisom in dokazili o izobrazbi in aktivnem znanju angleškega jezika (ali drugače utemeljijo znanje jezika). Prednost pri izboru bodo imeli kandidati z najmanj enoletnimi delovnimi izkušnjami na podobnih delih in z aktivnim znanjem angleškega jezika.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: BLANKA KANTE

Telefonska številka:  (01) 42 03 128

E-pošta: blanka.kante@pf.uni-lj.si

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115