Samostojni strokovni delavec VII/2 (II) v Tajništvu dekanata, m/ž, 1 prosto delovno mesto - rok prijave 20.6.2024

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 (II), šifra DM: J017103, v Tajništvu dekanata, 1 prosto delovno mesto, M/Ž
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Predviden začetek dela: 1. september 2024
 • Poskusno delo: 3 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri
 • znanje dveh tujih jezikov, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti

2. Kratek opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • izvaja operativne naloge delovnega področja
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
 • samostojno vodenje evidence oddajanja prostorov fakultete in priprava ponudb za oddajanje prostorov fakultete zunanjim najemnikom za različne dogodke
 • vodenje evidence oddajanja parkirnih mest in priprava pogodb za oddajanje parkirnih mest;
 • vodenje evidence pogodb o najemu poslovnih prostorov;
 • organizacija zdravniških pregledov zaposlenih;
 • priprava osnovnih dokumentov za izvedbo volitev posameznih organov fakultete; 
 • vodenje evidenc za različne dejavnosti, ki se izvajajo na fakulteti (kot so na primer: jezikovni tečaji, poletne šole, seminarji idr.); 
 • organizacija različnih dogodkov (kot so na primer: dan fakultete, novoletni sprejem, srečanja zaposlenih, srečanja z domačimi in tujimi fakultetami ter drugimi organizacijami);
 • sodelovanje pri organizaciji dogovorjenih obiskov, usklajevanje terminov in sprejemanje gostov;
 • skrb za promocijo fakultete;
 • skrb za izbor in nabavo promocijskega materiala fakultete;
 • urejanje različnih zavarovanj (zavarovanje fakultetne stavbe in osnovnih sredstev, uveljavljanje in vodenje škodnih zahtevkov, prijava nezgodnih zavarovalnih primerov zaposlenih, urejanje zavarovalnih polic zaposlenih za čas službenih potovanj);
 • občasna organizacijska ali administrativna pomoč upravniku stavbe pri rednem upravljanju stavbe fakultete;
 • opravljanje tajniških opravil za potrebe dekana in tajnika;
 • pomoč tajniku fakultete pri opravljanju posameznih nalog in opravljanje določenih nalog po nalogu tajnika;
 • pisanje zapisnikov na posameznih sestankih po nalogu tajnika;
 • po potrebi občasno nadomeščanje oz. zastopanje tajnika fakultete pri udeležbi na delovnih sestankih;
 • sodelovanje pri posameznih opravilih v okviru delovanja fakultetne založbe;
 • delovne naloge na področju prodaje (izdaja računov - SAP);
 • delovne naloge na področju nabave (izdaja naročilnic - SAP);
 • sodelovanje v različnih delovnih telesih fakultete;
 • sodelovanje pri pripravi različnih poročil v zvezi z delovanjem oz. poslovanjem fakultete;
 • sodelovanje pri uvrščanju dokumentov v dokumentarni sistem Government Connect, in sodelovanje na sestankih koordinatorjev GC;
 • priprava različne dokumentacije v okviru poslovanja fakultete;
 • skrb za oddajo in prevzem poštnih pošiljk;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po navodilu tajnika ali dekana.

3. Rok za prijavo: 20. 6. 2024

Prijave se pošiljajo izključno na e-poštni naslov: zaposlitev@pf.uni-lj.si  

Kandidati naj posredujejo vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkazanimi ustreznimi delovnimi izkušnjami. 

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.

4. Kontaktna oseba na članici:

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115