Sedemdeset let zaslužnega profesorja Janeza Kranjca

V četrtek, 12. septembra, smo se v Modri predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani zbrali v čast zaslužnemu profesorju Janezu Kranjcu.

Štiriintrideset avtorjev iz šestih držav je prispevalo svoje razprave za jubilejno monografijo z naslovom Da mihi facta, dabo tibi ius, v slovenščino  parafraziran kot Odsev dejstev v pravu, ki smo mu jo ob tej priložnosti slavnostno izročili. Slavnostni Laudatio  je s kolegialno toplino podal profesor Vladimir Simič, govor s področja jedrnega raziskovanja in poučevanja profesorja Kranjca, tj. s področja rimskega prava, pa je v najboljši maniri klasičnega romanista prispeval naš dobri kolega in prijatelj s Pravne fakultete Univerze na Dunaju, profesor Richard Gamauf. Na svoj način so se profesorju poklonili tudi študentje. Njihove vrste so zastopali člani Fakultetnega pevskega zbora Pegius, ki so poleg himnične Gaudeamus igitur izvedli tudi skladbo Antona Foersterja Pevcu. Dolgoletno in intenzivno profesorjevo ljubezen do glasbe, ki jo je, kot je posebej poudaril Vladimir Simič, prizadevno in z uspehom razvijal zlasti v okviru zbora Consortium musicum, nenazadnje tudi kot večletni predsednik njihovega društva, pa sta nadvse občuteno odsevala oba nastopa Branislave Sare Mitrović ob klavirski spremljavi Ane Gregorič s skladbama Siren Sergeja Rahmaninova ter In vendar enkrat še srce Benjamina Ipavca.

Sourednika monografije Marko Kambič in Katja Škrubej se vsem sodelujočim iskreno zahvaljujeva za sodelovanje!

Galerija