Seminar na Univerzi v Leipzigu z naslovom „Individuelle Selbstbestimmung als Prinzip moderner staatlicher Ordnung”

V času od 22. do 26. aprila letos je na Univerzi v Leipzigu potekal seminar z naslovom
„Individuelle Selbstbestimmung als Prinzip moderner staatlicher Ordnung”, ki se ga je udeležilo sedem študentov in dva učitelja naše fakultete. Študentje so na seminarju predstavili referate o različnih vprašanjih s področja tematike seminarja, ki je v celoti potekal v nemškem jeziku.

Seminar je bil izveden v okviru redne izmenjave med univerzama v Ljubljani in Leipzigu, ki traja že od leta 2001. Seminarji potekajo vsako leto, izmenično v Leipzigu in Ljubljani. Z nemške strani jih vodijo profesorji prof. dr. Christoph Enders, prof. dr. Michael Kahlo in prof. dr. Justus Meyer, s slovenske pa prof. dr. Damjan Korošec in prof dr. Janez Kranjc.

Ker fakulteta za tovrstno izmenjavo ne dobi nobenih sredstev, je izvedba seminarjev v celoti odvisna od sponzorstev in donacij. Letošnji seminar so omogočili:

Borzno posredniška hiša Ilirika,
Odvetniška zbornica Slovenije,
Odvetniška pisarna Wolf Theiss,
Odvetniška pisarna Senica in
Tovarna zdravil KrkaKontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115