Seminar ob 60 letnici nemške zvezne ustave

Seminar, ki poteka v okviru praznovanj ob 90. letnici Pravne fakultete v Ljubljani, bo v petek, 22. maja 2009 od 9h do 15.30 v senatni sobi Pravne fakultete v Ljubljani, Poljanski nasip 2 (pritličje levo).

 Program:

9.00 – 9.15

Odprtje seminarja in pozdrav navzočih - Dekan prof. dr. Rajko Pirnat

Opredelitev okvirja in namena seminarja – prof. dr. Janez Kranjc

9.15 - 9.45

Prof. dr. France Bučar: Vplivi nemške zvezne ustave na oblikovanje Ustave RS

9.45 – 10.15

Gregor Umek: Razvoj nemške ustavnosti – nemške ustave od združitve Nemčije 1871 do Zvezne ustave 1949

10.15 – 10.30

Razprava

10.30 – 10.45

Odmor

10.45 – 11.15

Jan Valena: Pravno in politično ozadje nastanka Nemške zvezne ustave iz leta 1949

11.15 – 11.45

Natalija Livk: Razmerje med Weimarsko ustavo, ustavami NDR in nemško zvezno ustavo iz leta 1949

11.45 – 12.15

Mojca Nadles: Glavne značilnosti nemške zvezne ustave iz leta 1949

12.15 – 12.30

Razprava

12.30 – 13.00

Jana Horvat: Vpliv nemške zvezne ustave na novejše ustave evropskih držav

13.00 – 13.45

Odmor za kosilo

13.45 – 14.15

Blaž Možina: Ustavno sodišče kot varuh ustavnosti (Hüter der Verfassung)

14.15 – 14.45

Tjaša Gross: Institut (individualne) ustavne pritožbe in njegova uporaba v ustavnem sodstvu evropskih držav

14.45 – 15.30

Razprava in sklep seminarja

Vljudno vabljeni

prof. dr. Janez Kranjc – vodja seminarja

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115