Simpozij v čast zaslužnega profesorja dr. Lojzeta UdetaPravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani vabita na znanstveni simpozij ob
80-letnici zaslužnega profesorja dr. Lojzeta Udeta.
Simpozij bo potekal v četrtek, 29. septembra 2016, v modri predavalnici Pravne fakultete v Ljubljani, Poljanski nasip 2, z začetkom predavanj ob 9.30.

Teme predavanj:

 • Marijan Pavčnik: Smisel pravne misli
 • Jan Zobec: Pilotne sodbe - Strasbourg kot ustavno sodišče?
 • Franjo Štiblar: Povezava prava in ekonomije
 • Nina Betetto: Sosporništvo v odškodninskih sporih
 • Jerca Kramberger Škerl: Temeljna procesna jamstva in eksekvatura
 • Vesna Rijavec: Sistem pravnih sredstev v izvršbi
 • Krešo Puharič: Analiza štirih novejših pravilnikov institucionalnih arbitraž
 • Nina Plavšak: Pravne lastnosti in vrste pravic
 • Miha Juhart: Pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki
 • Damjan Možina: Povrnitev škode zaradi diskriminacije in trpinčenja na delovnem mestu
 • Miodrag Đorđević: Perspektiva stečajnega izpodbijanja
 • Jaka Cepec: Razvoj postopkov finančne reorganizacije na ozemlju današnje Slovenije
 • Lovro Šturm: Pošteno sojenje in kritika pravosodja
 • Ciril Ribičič: Ustavna pritožba subsidiarnega tožilca
 • Igor Kaučič: Ustavnopravna narava zakonodajnega referenduma
 • Franc Grad: Federalizacija EU

Podrobnejši program dogodka

Na simpoziju bo predstavljen znanstveni zbornik v čast jubilanta, pri nastanku katerega je sodelovalo več kot 20 avtorjev.

Udeležba na dogodku je brezplačna ob predhodni prijavi na ipp.pf@pf.uni-lj.si ali 01 42 03 119. Prijave sprejemamo do 27. 9. 2016.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115