Simpozij z naslovom Običajno mednarodno humanitarno pravo: vsebina in namen

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) vabijo na

Simpozij z naslovom Običajno mednarodno humanitarno pravo:

vsebina in namen

za obeležitev izdaje slovenskega prevoda članka o Študiji o običajnem mednarodnem humanitarnem pravu, ki bo 2. oktobra 2008 v zlati predavalnici na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Dogodek bo potekal v angleščini (program je v pripeti datoteki), kotizacije ni!

Prosimo, da vsi udeleženci obvezno najavijo svojo udeležbo po e-mailu: dl-27.ozn@pf.uni-lj.si, tel.: +386 (0)1 4203 131 ali faxu.: +386 (0)1 4203 130 najkasneje do 30.9.2008.

Datoteke
acrobatprogram (71.08 KB)