Skupna znanstvena konferenca Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Pravne fakultete Univerze v Johannesburgu

Med 7. in 9. junijem 2023 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani potekala druga skupna znanstvena konferenca pravnih fakultet Univerze v Ljubljani in Univerze v Johannesburgu z naslovom »Universality of the Rule of Law: Sustainable Development«. Na konferenci so slovenski in južnoafriški strokovnjaki predstavili in soočili svoje poglede na različne pravne tematike, ki so se vse dotikale Ciljev trajnostnega razvoja 2030, sprejetih v okviru Organizacije združenih narodov. Tako so bile obravnavane teme iz prava socialne varnosti, delovnega, ustavnega, civilnega, gospodarskega, upravnega in kazenskega prava (program konference je v priponki). S Pravne fakultete Univerze v Ljubljani so na konferenci sodelovali: as. Sara Bagari, prof. dr. Miro Cerar, as. Lana Katarina Gotvan, prof. dr. Miha Juhart, doc. dr. Maša Kovič Dine, doc. dr. Karmen Lutman, doc. dr. Mojca Mihelj Plesničar, prof. dr. Barbara Novak, as. dr. Primož Rataj, prof. dr. Grega Strban, as. Lucija Strojan in as. Vid Žepič.

Za vsebinsko organizacijo konference sta poskrbela prof. Jerca Kramberger Škerl in prof. Grega Strban

Srečanje, ki je potekalo v prijetnem vzdušju, je z željo po uspešnem nadaljevanju sodelovanja med fakultetama s svojim govorom sklenil dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Saša Zagorc

Prispevke s konference bodo avtorji nadgradili v znanstvene članke, ki bodo izdani v drugi skupni monografiji v seriji Universality of the Rule of Law – Slovenian and South African Perspectives.

Prva skupna monografija: https://www.jstor.org/stable/j.ctv2gjwmmh.
Galerija