SLOVESNOST OB DNEVU PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI Dan Pravne fakultete UL, 15. april 2024

Dne 15. aprila 2024 se je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani odvila slovesnost ob praznovanju Dneva fakultete. Pravna fakulteta UL je kot vsako leto tudi letos svojim študentom in diplomantom podelila nagrade in priznanja za njihove dosežke v času študija, in sicer: zlate listine za izjemen študijski uspeh študentom, ki so končali študij s povprečno oceno 9,01 ali več, priznanja in pohvale za vrhunske diplomske naloge ter priznanja in pohvale za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti. Prav tako pa je podelila tudi priznanja pedagogom, raziskovalcem, strokovnim delavcem in drugim osebam, ki niso zaposlene na fakulteti. Letošnji slavnostni govornik je bil dr. Marko Ilešič, sodnik Sodišča Evropske unije in nekdanji profesor na Pravni fakulteti UL. Slavnostno prireditev je povezoval študent Pravne fakultete UL Jan Strajnar, prireditev pa je s svojim petjem obogatil pevski zbor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani Pegius pod vodstvom dirigenta Dominika Dobnika ter solistke Flora Havlina (violina), Marija Šubic (violina) in Ana Kosmač (klavir), prav tako študentke Pravne fakultete UL. 


1. PRIZNANJA ZA DOSEŽEN IZJEMEN ŠTUDIJSKI USPEH, ZLATA LISTINA

Zlata listina se podeli za izjemen študijski uspeh (povprečna ocena 9,01 ali več) študentu I. stopnje, ki je opravil zadnji izpit v obdobju med 16. marcem preteklega leta in 15. marcem leta, v katerem se listina podeljuje. Pri izračunu povprečne ocene se upoštevajo vse pozitivne in negativne ocene predmetov, ki se upoštevajo pri vsoti točk ECTS, ki je podlaga za pridobitev diplome. Študent je moral tekoče napredovati, brez ponavljanja ali pavziranja. Vsi prejemniki so tudi že diplomanti.

Ime

Priimek

Povprečna ocena

1.

Jan

Krajnik

9,91

2.

Matej

Igličar

9,61

3.

Bor

Prezelj

9,6

4.

Vid

Lobnik

9,44

5.

Maruša

Marguč

9,39

6.

Pia

Urbanc

9,37

7.

David

Ljube

9,29

8.

Nina

Plot

9,23

9.

Ana

Mestinšek Mubi

9,2

10.

Anej

Ogrizek

9,19

11.

Kristijan

Briški

9,11

12.

Pia

Pavlič

9,06

13.

Lea

Zahrastnik

9,03

14.

Tim

Sočak

9,03


2. PRIZNANJA IN POHVALE ZA VRHUNSKE MAGISTRSKE DIPLOMSKE NALOGE
Na podlagi predlogov mentorjev Pravna fakulteta UL podeljuje priznanja za vrhunsko magistrsko diplomsko nalogo in pohvale za nadpovprečno magistrsko diplomsko nalogo.   Priznanja za VRHUNSKE MAGISTRSKE DIPLOMSKE NALOGE

 1. Andraž Kofol: »Primerjava ureditve funkcije predsednika republike v Sloveniji in na Češkem«.Mentor: izr. prof. dr. Samo Bardutzky, predsednik komisije: prof. dr. Saša Zagorc
 2. Vid Mekše: »Razlikovanje med testimonialnimi in telesnimi dokazi pri dometu privilegija zoper samoobtožbo«. Mentor: doc. dr. Miha Hafner, predsednik komisije: prof. dr. Matjaž Ambrož
 3. Žana Gerdej: »Ovrednotenje vplivov gibanja #MeToo na kazensko pravo«. Mentor: prof. dr. Matjaž Ambrož, predsednik komisije: doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič
 4. Janina Mikič: »Neodvisni mednarodni preiskovalni mehanizmi in uporabljivost njihovih poročil pred Mednarodnim kazenskim sodiščem«. Mentorica: prof. dr. Vasilka Sancin, predsednica komisije: doc. dr. Maša Kovič Dine

 
Pohvale za NADPOVPREČNE MAGISTRSKE DIPLOMSKE NALOGE

 1. Tara Kocman (prej Klavžar): »Predhodno zakonito prebivanje tujca kot pogoj za združitev družine v luči mladoletnikov brez spremstva«. Mentor: izr. prof. dr. Samo Bardutzky, somentorica: as. Ana Samobor, predsednik komisije: prof. dr. Saša Zagorc
 2. Urh Šelih: »Pravica do izjave v postopku dodelitve mednarodne zaščite«. Mentor: izr. prof. dr. Samo Bardutzky, somentor: dr. Boštjan Zalar, predsednik komisije: prof. dr. Saša Zagorc
 3. Dženita Arapović: »Mednarodnopravni vidik (ne)delovanja Daytonskega mirovnega sporazuma«. Mentorica: prof. dr. Vasilka Sancin, predsednica komisije: doc. dr. Maša Kovič Dine

 

3. PRIZNANJA IN POHVALE ZA ODMEVNE DOSEŽKE NA PODROČJU OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI  

Študenti Pravne fakultete UL že več generacij uspešno sodelujejo na mednarodnih tekmovanjih, kjer dosegajo vidne rezultate. Te dosežke Pravna fakulteta UL nagrajuje s priznanji in pohvalami za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti.

Priznanja za ODMEVNE DOSEŽKE NA PODROČJU OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI

1) Regional Moot Court Competition

Priznanje za končno tretje mesto na 17. Regionalnem Moot Court tekmovanju v postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice pod mentorstvom as. Jake Kukavica prejmejo: Jerneja Logaj, Larisa Ravnjak, Mia Oberstar, Marta Lipovec in Filip Savić kot tekmovalci ter Kristina Krajnc in Metka Vodušek kot coachinji (trenerki).

Tekmovalci: Jerneja Logaj, Larisa Ravnjak, Mia Oberstar, Marta Lipovec in Filip Savić
Trenerki: Kristina Krajnc in Metka Vodušek

2) Central and Eastern Europe Moot Competition (CEEMC)

Ekipo PF UL, ki je pod mentorstvom izr. prof. dr. Ane Vlahek sodelovala na regionalnem tekmovanju iz poznavanja prava Evropske unije Central and Eastern Europe Moot Competition (CEEMC), so sestavljali člani Lea Zahrastnik, Ana Mestinšek Mubi in Peter Grašič. Dosegli so ekipno 1. mesto na tekmovanju CEEMC 2023. Ekipo so z mentorico trenirali pretekli uspešni tekmovalci na CEEMC Žana Lapajne, Masha Korošec in Walter Maj Vidmar. Poleg ekipne zmage je študentka Lea Zahrastnik prejela še najvišje govorniško priznanje - Best Speaker Award.

Tekmovalci: Lea Zahrastnik, Ana Mestinšek Mubi in Peter Grašič
Trenerki: Žana Lapajne, Masha Korošec in Walter Maj Vidmar 

3) PAX Moot Court

Ekipa PF UL je v študijskem letu 2022/2023 na tekmovanju Pax moot court osvojila 1. mesto med 38. ekipami. Poleg skupne zmage je Matej Igličar izmed več kot 100 študentov osvojil tudi nagrado za najboljšega govorca (Best Oralist), Vid Lobnik pa je med govorci osvojil odlično 4. mesto. Tekmovanje je organizirano v okviru evropskega projekta PAX 2.0, pri katerem pod vodstvom prof. dr. Jerce Kramberger Škerl sodeluje tudi naša fakulteta.

Tekmovalci: Matej Igličar, Kaja Leban in Vid Lobnik
Trenerki: Urša Pirc, Tjaša Kalin

4) Concours René Cassin

Ekipa PF UL je pod mentorstvom as. Filipa Dougana na tekmovanju Concours René Cassin v študijskem letu 2022/2023 osvojila 5. mesto. Tekmovanja se je udeležilo okoli 70 ekip.

Tekmovalci: Tim Sočak, Flora Hawlina, Ana Maša Leskovšek
Trenerki: Lara Koselj, Patricia Karlatec

5) Sports Law Arbitration Moot (SLAM)

Ekipa PF UL se je pod mentorstvom as. dr. Marjana Kosa v preteklem študijskem letu udeležila mednarodnega tekmovanja iz športne arbitraže pred Arbitražnim razsodiščem za šport (Court of Arbitration for Sport, CAS) in ponovno dosegla odličen rezultat. Tekmovalki sta se uvrstili med 4 najboljše ekipe izmed 50 ekip iz 20 različnih držav.

Tekmovalki: Ema Purkart, Eva Logar
Trenerja: dr. Dušan Mitrović (LL.M. (Berlin)), Tjaša Slatič

6) IBA ICC Moot Court

Ekipa PF UL se je pod mentorstvom prof. dr. Vasilke Sancin udeležila IBA ICC Moot Court tekmovanja s področja mednarodnega kazenskega prava in se uvrstila v četrtfinale med 87 sodelujočimi ekipami na tem tekmovanju.

Tekmovalci: Gal Veber, Mark Jeršič, Žana Lapajne, Janina Mikič, Metka Vodušek

7) MUNLaws konferenca

11. MUNLaws konferenca pod mentorstvom prof. dr. Vasilke Sancin je potekala med 1. in 3. decembrom 2023, kjer je sodelovalo okoli 250 udeležencev v desetih odborih. Priznanje se podeli Roku Šariću za pomembno sodelovanje pri izvedbi dogodka, ki je doživela veliko odmevnost tudi v mednarodnem prostoru.

Tekmovalec: Rok Šarić

8) MUN tekmovanja v tujini

1) Ekipa PF je pod mentorstvom prof. dr. Vasilke Sancin sodelovala na University of Cyprus Model United Nations.

Priznanja prejmejo:

 • Gal Veber, za Best Delegate Award v Varnostnem svetu OZN,
 • Mark Jeršič za nagrado za najboljšega sodnika v simulaciji postopka pred Meddržavnim sodiščem »Best Judge Award«,
 • Benjamin Nahtigal za Best Delegate Award v odboru Evropskega parlamenta »Special Committee on Beating Cancer« in
 • Marta Lipovec za Best Delegate Award v odboru Evropskega Parlamenta »ITRE« (Committee on Industry, Research and Energy).

2) Študent, ki je pod mentorstvom prof. dr. Vasilke Sancin sodeloval na Model United Nations – LIMUN 2024, prejme priznanje za pomembno sodelovanje na področju obštudijskih dejavnosti in sicer:

 • Gal Veber, za Best Advocate Award za najboljšega odvetnika v simulaciji postopka pred Meddržavnim sodiščem.

 Tekmovalci: Gal Veber, Mark Jeršič, Benjamin Nahtigal, Marta Lipovec

Pohvale za ODMEVNE DOSEŽKE NA PODROČJU OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI

1) Monroe E Price Media Law Moot Court Competition

Ekipa PF UL se je pod mentorstvom as. Ane Samobor na podlagi ocene pisnih memorandumov uvrstila na regionalni evropski del tekmovanja in se je uvrstila tudi na mednarodni del tekmovanja, ki poteka od 15. do 20. aprila 2024 na Univerzi v Oxfordu.

Tekmovalci: Domen Bogdan, Vito Krajnik, Benjamin Nahtigal, Blaž Šporin.
Trenerki: Ana Rogelj, Staša Tušar.

2) ICC Moot Court

Ekipa PF UL je pod mentorstvom doc. dr. Neže Pogorelčnik Vogrinc tekmovala v študijskem letu 2023/2024 na moot court ICC v Parizu. Dosegli so 21. mesto od skupno 48 ekip.

Tekmovalci: Lana Pavlovič, Ana Močivnik, Rok Tretjak, Ana Taneski.
Trenerji: Lara Kodrin, Anej Ogrizek in Maja Zuljan.

3) MWMC/WISE Moot Court

Ekipa PF UL je pod mentorstvom doc. dr. Neže Pogorelčnik Vogrinc v študijskem letu 2022/2023 tekmovala na moot MWMC/WISE tekmovanju.

Tekmovalci: Lara Kodrin, Maja Zuljan, Anej Ogrizek.
Trenerja: Žana Cerjak, Žana Žabnikar.

4) Obštudijske dejavnosti na Katedri za pravnoekonomske znanosti 

Za nadpovprečno dobro sodelovanje v okviru Katedre za pravnoekonomske znanosti se pohvala podeli Roku Kocjančiču

Rok Kocjančič je v študijskem letu 2023/2024 deloval kot tutor ter pomembno prispeval k ustvarjanju študijskih vsebin pri predmetih, ki jih izvajajo na katedri. Kot koordinator tutorjev je uspešno vodil tutorska srečanja in usmerjal delo preostalih tutorjev. Za potrebe tutorstev je ustvarjal inovativna študijska gradiva in izkazal izstopajočo motiviranost, delavnost, strokovnost in disciplino.

5) Tutorstvo pri predmetih Pravna zgodovina, Rimsko pravo in Ekonomija

Za nadpovprečno dobro opravljanje svoje naloge pri predmetnem tutorstvu se pohvale podelijo:

 • Aljoša Kalacanović, Vid Lobnik, Kristjan Krapež za tutorstvo pri predmetu Pravna zgodovina
 • Una Iza Grandovec za tutorstvo pri predmetu Rimsko pravo
 • Rok Kocjančič, Ana Močivnik za  tutorstvo pri predmetu Ekonomija.

6) Pravna klinika Pravo v športu

Za celoletno proaktivno in vestno delo študentskih koordinatorjev pravne klinike Pravo v športu pohvalo prejmeta Jaka Lapanja in Aljaž Bratkovič.

7) MUNLaws konferenca

Za pomembno sodelovanje pri organizaciji MUNLaws konference, ki je prispevalo k uspešni izvedbi odmevnega dogodka se pohvala za obštudijsko dejavnost podeli članom organizacijske ekipe, ki so jo sestavljali: Metka Vodušek, Marta Lipovec, Maja Kalin, Benjamin Nahtigal in Štefan Grašič.

8) Frankfurt Investment Arbitration Moot Court

Pohvala za obštudijsko dejavnost se podeli Šejli Gutić in Gregorju Lipovcu za uvrstitev v četrtfinale med 8 najboljših ekip od 31 sodelujočih ekip na tekmovanju.

9) MUN tekmovanja v tujini

1) Pohvalo prejmejo študenti, ki so sodelovali na University of Cyprus Model united Nations:

 • Rok Šarić za častno omembo »Honourable Mention« v Varnostnem svetu OZN,
 • Lovro Bobnar za nagrado »Diplomatic Commendation Award« v odboru UN Women.

2) Pohvalo prejmejo študenti, ki so sodelovali na Model United Nations – LIMUN 2024:

 • Benjamin Mehić za nagrado Most Improved Delegate Award v odboru United Nations Office of Legal Affairs,
 • Irma Alibabić za nagrado Honourable Mention Award v odboru UN Women,
 • Benjamin Nahtigal za nagrado Honourable Mention Award v odboru UN Human Rights Council.4. PRIZNANJA PEDAGOGOM IN RAZISKOVALCEM


Nagrada za izjemno pedagoško delo

Nagrado za izjemno pedagoško delo v študijskem letu 2022/2023 prejme med visokošolskimi sodelavci  as. Ana Samobor, med učitelji pa doc. dr. Maruša Tekavčič Veber.

Nagrada za izjemne znanstvene dosežke

Po merilih fakultete sta bila v študijskem letu 2022/2023 najbolj prodorna prof. dr. Vasilka Sancin med visokošolskimi učitelji, med asistenti pa as. Vid Žepič, zato se jima podeli nagrada za izjemne znanstvene dosežke.

Priznanje za dolgoletno delo visokošolskega učitelja

Priznanje za dolgoletno delo visokošolskega učitelja se podeli profesorju dr. Rajku Pirnatu.

Profesor dr. Rajko Pirnat je skoraj vse obdobje svoje delovne aktivnosti preživel na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Med leti 2006 in 2010 je bil njen dekan, aktivno pa je sodeloval tudi pri upravljanju Univerze v Ljubljani. V okviru svojega pedagoškega dela je razvijal in predaval, ter še vedno predava, večje število predmetov s področja upravnega prava in upravnopravnih znanosti. V okviru svojega raziskovalnega in strokovnega dela se je ukvarjal ne le z vprašanji upravnega prava temveč tudi z drugimi področji javnega prava in državne ureditve, zlasti zvezanimi z ustavnimi omejitvami oblasti in razmerji med vejami oblasti


5. PRIZNANJE ZA IZJEMNE DOSEŽKE PRI IZVAJANJU STROKOVNO  PROJEKTNIH NALOG

Priznanje za izjemne dosežke strokovnim sodelavcem pri izvajanju strokovno projektnih nalog prejme Alenka Eržen.

Za dolgoletno odgovorno in zavzeto ter kakovostno in zanesljivo opravljanje raznovrstnih delovnih nalog v okviru dekanata Pravne fakultete Univerze v Ljubljani ter njen opazen in pomemben doprinos k uspešnemu poslovanju fakultete na več področjih se priznanje za izjemne dosežke pri izvajanju strokovno projektnih nalog podeli Alenki Eržen.

Vsem prejemnikom nagrad, priznanj in pohval iskreno čestitamo.

 

Zavarovalnica Triglav

.

Galerija