SLOVESNOST OB DNEVU PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI

Dan Pravne fakultete, 14. april 2023

Dne 14. aprila 2023 se je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani odvila slovesnost ob praznovanju Dneva fakultete. Pravna fakulteta je kot vsako leto tudi letos svojim študentom in diplomantom podelila nagrade in priznanja za njihove dosežke v času študija, in sicer: zlate listine za izjemen študijski uspeh študentom, ki so končali študij s povprečno oceno 9,01 ali več, priznanja in pohvale za vrhunske diplomske naloge ter priznanja in pohvale za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti. Prav tako pa je podelila tudi priznanja pedagogom, raziskovalcem, strokovnim delavcem in drugim osebam, ki niso zaposlene na fakulteti. Letošnji slavnostni govornik je bil akademik, prof. dr. Marijan Pavčnik. Slavnostno prireditev je povezoval student Jan Strajnar, prireditev pa je s svojim petjem polepšal pevski zbor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani Pegius.

1. PRIZNANJA ZA DOSEŽEN IZJEMEN ŠTUDIJSKI USPEH, ZLATA LISTINA

Zlata listina se podeli za izjemen študijski uspeh (povprečna ocena 9,01 ali več) študentu I. stopnje, ki je opravil zadnji izpit v obdobju med 16. marcem preteklega leta in 15. marcem leta, v katerem se listina podeljuje. Pri izračunu povprečne ocene se upoštevajo vse pozitivne in negativne ocene predmetov, ki se upoštevajo pri vsoti točk ECTS, ki je podlaga za pridobitev diplome. Študent je moral tekoče napredovati, brez ponavljanja ali pavziranja.

Vsi prejemniki so tudi že diplomanti.

 

Priimek

Ime

Povprečna ocena

1

Glavič

Vid

9,5

2

Arzenšek

Urška

9,47

3

Tacer

Lucija

9,31

4

Žabnikar

Žana

9,16

5

Podakar

Nika

9,16

6

Podržaj

Peter

9,14

7

Gajšek

Kaja

9,11

8

Kožuh

Jaka

9,03

9

Blagne

Kristijan

9,03


2. PRIZNANJA IN POHVALE ZA VRHUNSKE MAGISTRSKE DIPLOMSKE NALOGE

Na podlagi predlogov mentorjev Pravna fakulteta podeljuje priznanja za vrhunsko magistrsko diplomsko nalogo in pohvale za nadpovprečno magistrsko diplomsko nalogo:
 
Priznanja za VRHUNSKE MAGISTRSKE DIPLOMSKE NALOGE
  1. Matevž Bedič: »Uporaba instituta exceptio illegalis na področju upravnega prava: pravne podlage in praktični izzivi«. Mentorica: doc. dr. Bruna Žuber.
  2. David Sotošek: »Problem horizontalne razsežnosti precedenčnega učinka odločitev Ustavnega sodišča«. Mentor: doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič.
  3. Nina Cirman: »Evtanazija v izbranih pravnih sistemih in religijah«. Mentor: doc. dr. Aleš Novak.
  4. Maja Papež: »Zakonodajna ureditev delovanja nepremičninskih skladov v Republiki Sloveniji«. Mentor: prof. dr. Miha Juhart.
  5. Nina Pollak: »Mednarodnopravno varstvo državnih obveznic kot investicij v mednarodnem investicijskem pravu«. Mentorica: prof. dr. Vasilka Sancin.
  6. Anže Molan: »Oblike in funkcije nepremoženjske škode v slovenskem in nemškem pravu«. Mentorica: doc. dr. Karmen Lutman.
  7. Lucija Strojan: »Pravni položaj Državne revizijske komisije«. Mentor: prof. dr. Rajko Pirnat, somentorica: as. dr. Katja Štemberger
Pohvale za NADPOVPREČNE MAGISTRSKE DIPLOMSKE NALOGE
  1. Marko Šetinc: »Strokovna napaka in kazensko pravo«. Mentor: prof. dr. Damjan Korošec.
  2. Urban Praprotnik: »Načelo razlikovanja v kibernetskem vojskovanju«. Mentorica: prof. dr. Vasilka Sancin.
3. PRIZNANJA IN POHVALE ZA ODMEVNE DOSEŽKE NA PODROČJU OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI
 
Študenti PF že več generacij uspešno sodelujejo na mednarodnih tekmovanjih, kjer dosegajo vidne rezultate. Te dosežke Pravna fakulteta nagrajuje s priznanji in pohvalami za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti.

Priznanja za ODMEVNE DOSEŽKE NA PODROČJU OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI

1) Sports Law Arbitration Moot (SLAM)
Ekipa Pravne fakultete se je na tekmovanju iz športne arbitraže pred Mednarodnim športnim razsodiščem (Court of Arbitration for Sport) aprila 2022 uvrstila v četrtfinale, med 8 najboljših ekip izmed skupno 70 prijavljenih ekip.

Tekmovalca
: Simon Jančar, Nadja Strle
Trenerja: dr. Dušan Mitrović (LL.M. (Berlin)), Tjaša Slatič
Mentor: as. Marjan Kos

2) Monroe E Price Media Law Moot Court Competition
Ekipa Pravne fakultete se je decembra 2022 udeležila tekmovanja iz poznavanja prava človekovih pravic, s posebnim poudarkom na svobodi tiska, ki ga organizira Pravna fakulteta Univerze v Oxfordu. Na regionalnem delu tekmovanja v Budimpešti se je ekipa uvrstila na 1. mesto ter si s tem zagotovila mesto na finalnem delu tekmovanja med 5 zmagovalci, ki bo potekalo prav danes preko spleta. Asta Gerjevič Debevec je prejela tudi nagrado za 4. najboljšo govorko tekmovanja.

Tekmovalci: Asta Gerjevič Debevec, Benjamin Gorišek, Urh Šelih, Rok Tretjak
Trenerki: Ana Rogelj, Staša Tušar
Mentorica: as. Ana Samobor

3) Znanstveno raziskovanje na Katedri za kazensko pravo
Jan Krajnik je sodeloval v obsežni obštudijski raziskovalni dejavnosti v zvezi s primerjalno-pravnimi in drugimi vsebinami kazenskopravne obravnave infekcijskih bolezni v letu 2022 pod mentorstvom prof. dr. Damjana Korošca in prof. dr. Marka Kambiča. Nagrajenec je izdelal pomemben soavtorski del znanstvene multidisciplinarne monografije z naslovom »Kazensko pravo in infekcijske bolezni«.

4) European Law Moot Court (ELMC)
Ekipa Pravne fakultete se je udeležila enega od štirih regionalnih finalov mednarodnega tekmovanja iz poznavanja prava EU European Law Moot Court (ELMC). Zasedli so 2. mesto na regionalnem finalu, kar predstavlja skupno izjemno 5. - 8. mesto na svetu med skupno 70 ekipami. 

Tekmovalci: Anej Ogrizek, Tjaša Marinček, Rok Škof in Hana Jerak
Trenerji: Walter Maj Vidmar, Žana Lapajne in Masha Korošec
Mentorica: izr. prof. dr. Ana Vlahek

5) Central and Eastern Europe Moot Competition (CEEMC)
Ekipa Pravne fakultete je na regionalnem tekmovanju iz poznavanja prava Evropske unije Central and Eastern Europe Moot Competition (CEEMC) v Budimpešti dosegla ekipno 1. mesto in s tem zmagala na tekmovanju.

Tekmovalke: Masha Korošec, Žana Lapajne in Nika Podakar
Trenerke: Tjaša Kalin, Maruša Juhant in Nika Grošelj
Mentorica: izr. prof. dr. Ana Vlahek

6) PAX Moot Court
Ekipa Pravne fakultete je v maju 2022 v Parizu na tekmovanju Pax moot court iz poznavanja mednarodnega zasebnega prava osvojila 1. mesto med 40 ekipami.

Tekmovalke: Tjaša Kalin, Maruša Juhant, Nika Grošelj, Tjaša Slatič
Trenerka: Urša Pirc
Mentor: as. Filip Dougan

7) MUNLaws konferenca
Galu Vebru, Jakobu Mišič Jančarju in Marku Jeršiču se podeli priznanje za pomembno sodelovanje pri izvedbi MUNLaws konference.

Mentorica: prof. dr. Vasilka Sancin
 
Pohvale za ODMEVNE DOSEŽKE NA PODROČJU OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI

1) Ekipa Pravne fakultete je februarja 2023 v Parizu na moot court ICC tekmovanju v mediaciji s področja gospodarskega prava dosegla 11. mesto od skupno 48 ekip.

Tekmovalki: Lara Kodrin, Maja Zuljan
Trenerke: Andreja Bohak, Žana Cerjak, Nina Zgonec in Žana Žabnikar
Mentorica: doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc

2) Helga Pedersen Moot Court Competition in Human Rights
Ekipa Pravne fakultete je na tekmovanju iz poznavanja Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic, ki ga organizira ELSA International, na pisnem delu tekmovanja dosegla skupno 1. mesto. V finalnem delu tekmovanja v Strasbourgu je ekipa dosegla končno 12. mesto med 59 ekipami.

Tekmovalci: Aljoša Kalacanović, Sara Klaj, Vid Lobnik, Janina Mikič
Trenerki: Sergeja Hrvatič, Tina Pirnovar
Mentor: as. Marjan Kos

3) Regionalno moot court tekmovanje iz poznavanja Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic, mentor as. Marjan Kos
Ekipa Pravne fakultete je dosegla končno 5. mesto na Regionalnem Moot Court tekmovanju iz poznavanja Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, ki je maja 2022 potekalo v Nišu. Ekipa je prejela priznanje za najboljša memoranduma tako na strani pritožnika kot tudi na strani države.

Tekmovalci: Eva Korenjak Lalovič, Ana Maja Kralj, Jakob Mišič Jančar in Agan Ređepi
Trenerka: Kristina Krajnc
Mentor: as. Marjan Kos

4) Pravna klinika Pravna svetovalnica za begunce in tujce
Urh Šelih je opravljal delo študentskega koordinatorja Pravne svetovalnice za begunce in tujce. Pri svojem delu je s številnimi rešitvami pripomogel k odlični izvedbi pravne klinike.

5) Tutorstvo pri predmetu Ekonomija
Rok Kocjančič in Sara Gregori prejmeta pohvalo zaradi nadpovprečno dobro opravljenih nalog pri predmetnem tutorstvu za predmet Ekonomija.

6) Concours René Cassin
Ekipa Pravne fakultete je na frankofonskem moot court tekmovanju Concours René Cassin junija 2022 v Strasbourgu osvojila 12. mesto izmed 43 ekip.
 
Tekmovalci: Anđa Radujko, Gal Veber, Nuša Bedene
Trenerke: Tjaša Mučič, Patricia Karlatec, Lara Koselj
Mentor: as. Filip Dougan

7) Delovnopravna klinika
Ester Črv, Kaja Makarovič in Gregor Lipovec  so kot koordinatorji Delovnopravne klinike v študijskem letu 2022/2023 prevzeli celotno organizacijo pri kliniki in skrbeli za brezhibno izvedbo vseh predavanj v zimskem semestru letošnjega študijskega leta, za kar prejmejo pohvalo.

8) Willem Vis International Commercial Arbitration Moot
Ekipa Pravne fakultete je na tekmovanjih Willem Vis International Commercial Arbitration Moot tekmovanju, ki je potekalo na Dunaju in v Hongkongu, dosegla naslednje uvrstitve:
a) Willem C. Vis Moot International Commercial Arbitration Moot (Dunaj), med 364 univerzami iz 87 držav. Tian Bokal Šter je prejel Honorable mention for Best oralist (Martin Domke award).
b) Willem C. Vis East Moot International Commercial Arbitration Moot (Hongkong), med 141 univerzami iz 40 držav so se uvrstili med 16 najboljših ekip. Tjaša Marinček in Valter Maj Vidmar sta prejela Honorable Mention: Best Individual Oral Advocate.

Tekmovalci: Walter Maj Vidmar, Luka Skledar, Tjaša Marinček, Beluar Nasufi, Eva Stojan, Tian Bokal Šter
Trenerji: Nejc Humar, Tara Lengensdorf, Zarja Hude, Teja Majcen
Mentor: prof. dr. Damjan Možina

9) MUNLaws konferenca
Pohvala za obštudijsko dejavnost se podeli Metki Vodušek za nadpovprečni prispevek pri izvedbi MUNLaws konference.

Mentorica: prof. dr. Vasilka Sancin

10) Pravna klinika Pravo v športu
Andrej Kušar in Kaja Deutschbauer prejmeta pohvalo za celoletno proaktivno in vestno delo študentskih koordinatorjev pravne klinike Pravo v športu.

4. PRIZNANJA PEDAGOGOM IN RAZISKOVALCEM
 
Nagrada za izjemno pedagoško delo
Nagrado za izjemno pedagoško delo v študijskem letu 2021/2022 prejme med visokošolskimi sodelavci as. Marjan Kos.
 
Nagrada za izjemne znanstvene dosežke
Po merilih fakultete sta bila v študijskem letu 2021/2022 najbolj aktivna prof. dr. Grega Strban med visokošolskimi učitelji, med asistenti pa as. Vid Žepič, zato se jima podeli nagrada za izjemne znanstvene dosežke.

5. PRIZNANJE ZA IZJEMNE DOSEŽKE PRI IZVAJANJU STROKOVNO PROJEKTNIH NALOG
 
Priznanje za izjemne dosežke strokovnim sodelavcem pri izvajanju strokovno projektnih nalog prejmeta Katarina Ilić Stefanović in Ljerka Golubić.

OBRAZLOŽITEV:
Za strokovno, proaktivno in razvojno usmerjeno delo v okviru kadrovske službe in tudi širše ter pomemben prispevek pri prehodu na Akademski poslovni informacijski sistem APIS na Pravni fakulteti UL se priznanje za izjemne dosežke pri izvajanju strokovno projektnih nalog podeli Katarini Ilić Stefanović in Ljerki Golubić.

6. PRIZNANJE DRUGIM FIZIČNIM ALI PRAVNIM OSEBAM – SVEČANA LISTINA
 
Svečana listina Pravne fakultete se podeli Upravnemu sodišču Republike Slovenije za dolgotrajno uspešno sodelovanje ter pomemben prispevek k dosežkom fakultete na pedagoškem in znanstveno - raziskovalnem področju ter pomemben prispevek k ugledu PF UL.
 
Obrazložitev priznanja:
Podelitev Svečane listine Upravnemu sodišču Republike Slovenije

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani že več let odlično sodeluje z Upravnim sodiščem Republike Slovenije, kar se izraža v več uspešno zaključenih projektih. Upravno sodišče Republike Slovenije pomembno prispeva k razvoju pedagoške, pa tudi znanstvene in raziskovalne dejavnosti naše fakultete. Znatno je pripomoglo k približevanju upravnega procesnega prava študentkam in študentom ter dvigu kvalitete izobraževanja na tem področju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani zato zaradi večletnega uspešnega sodelovanja pri pedagoškem, znanstvenem in raziskovalnem delu podeljuje Svečano listino Upravnemu sodišču Republike Slovenije.
Galerija