Sprejem ob 90. letnici prof. dr. Rupka Godca

Dr. Rupko Godec, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, letos praznuje 90 let svojega bogatega in plodnega življenja. 

Prof. dr. Godec se je leta 1951 zaposlil kot asistent na Pravni fakulteti v Ljubljani in fakulteti ostal zvest vso svojo delovno dobo. Leta 1960 je postal docent in leta 1973 izredni profesor, leta 1978 pa je bil izvoljen v naziv redni profesor za področje upravnega prava in prava javne uprave. V letih 1973 do 1976 je bil dekan Pravne fakultete, dolga leta pa je bil tudi predstojnik katedre za upravno pravo.

Njegovo pedagoško delo je bilo v glavnem osredotočeno na upravni postopek in upravni spor, čeprav je predaval tudi druge predmete z upravnopravnega področja tako doma, kot tudi v tujini. Področje upravnega prava in javne uprave je tudi glavna tematika njegovega znanstvenega in strokovnega dela.

Sodeloval je tudi z Inštitutom za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je bil predsednik njegovega  sveta. Od leta 1960 do 1991 je bil urednik Vestnika Inštituta za javno upravo, ki je bil dolga leta edina znanstvena revija za področje javne uprave v Sloveniji, ki jo inštitut še sedaj izdaja kot revijo Javna uprava. 

V imenu fakultete in v imenu Inštituta za javno upravo smo prof. dr. Rupku Godcu, ob njegovem jubileju, osebno predali iskrene čestitke in dobre misli.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115