Sprejem študentov iz tujine, ki na Pravni fakulteti opravljajo študijsko izmenjavo

V torek, 4. oktobra 2016, smo na Pravni fakulteti v Ljubljani organizirali uvodni sestanek in sprejem za 62 tujih študentov, ki v zimskem semestru študijskega leta 2016/17 pri nas opravljajo študentsko izmenjavo. Večina študentov, ki prihajajo iz 26  različnih držav, bo izmenjavo opravila v okviru programa Erasmus+, nekaj pa je tudi študentov, ki prihajajo na podlagi medfakultetnih sporazumov o sodelovanju in v okviru bilateralnega štipendijskega programa Vlade RS. Največ študentov letos prihaja iz Nemčije, Poljske Španije in Nizozemske.
S kratkimi nagovori sta študentom v imenu vodstva fakultete dobrodošlico najprej izrekla dekan prof. dr. Miha Juhart in prodekanja prof. dr. Vasilka Sancin. Splošne informacije o Univerzi v Ljubljani in Pravni fakulteti, organizaciji študija ter o naših informacijskih in knjižničnih storitvah je predstavila vodja mednarodne pisarne Darja Rabzelj. O številnih možnostih obštudijskih dejavnosti in družabnega življenja so študente v drugem delu uradnega dela sprejema seznanili vodja fakultetnih tutorjev za tuje študente Sara Horvat, predstavnik Študentskega sveta na Pravni fakulteti Matija Rakun in predstavnik Mednarodne pisarne Študentske organizacije Univerze v Ljubljani Domen Schulz. Skupaj s tutorji so se nato tuji študenti še sprehodili na ogled fakultetnih prostorov, neformalno druženje pa nato nadaljevali ob pozdravni zakuski.

Foto: Anja Pikelc
 
Galerija