Sprejem študentov iz tujine, ki v poletnem semestru študijskega leta 2016/17 opravljajo študijsko izmenjavo

V drugi polovici februarja smo na Pravni fakulteti v Ljubljani organizirali uradni sprejem in nekaj dodatnih spoznavno-družabnih srečanj za tuje študente, ki v poletnem semestru študijskega leta 2016/17 pri nas opravljajo študentsko izmenjavo. Večina izmed 43 študentov, ki prihajajo iz 17  različnih držav, bo izmenjavo opravila v okviru programa Erasmus+, nekaj pa je tudi študentov, ki prihajajo na podlagi medfakultetnih sporazumov o sodelovanju (npr. iz Kitajske, Brazilije in Rusije).

Najprej je v sredo, 15. 2. 2017, fakultetna mednarodna pisarna organizirala uvodni informativni sestanek tujih študentov, na katerem so bile predstavljene tako informacije o Univerzi v Ljubljani (UL) in organizaciji študija na Pravni fakulteti kot o možnostih obštudijskih in športnih dejavnosti. Študente so nagovorili tudi fakultetni tutorji za tuje študente ter predstavniki Centra za obštudijske dejavnosti UL in združenja ESN Ljubljana University. Sestanku je sledilo neformalno druženje vseh prisotnih. V naslednjih dneh so tuji študenti s pomočjo tutorjev poskrbeli za vse potrebne administrativne postopke (npr. prijava bivališča, urejanje prijave za uporabo študentskih bonov in študentske kartice Urbana, prevzemanje digitalne identitete UL in dostopa do ŠIS-a) in si ogledali Ljubljano, v torek, 21. 2. 2017, je vodja fakultetne knjižnice izvedla predstavitev knjižnice in njenih storitev, v petek, 24. 2. 2017, pa so se tuji študenti skupaj s tutorji odpravili še na ekskurzijo na Kras.  

Nekaj foto utrinkov je na voljo v priloženi galeriji.

Foto: Sara Horvat