Sprejem tujih izmenjavnih študentov


V petek, 1. oktobra 2021, je fakultetna mednarodna pisarna v popoldanskih urah organizirala uradni sprejem za tuje študente, ki na Pravni fakulteti v Ljubljani opravljajo študentsko izmenjavo. Na uvodnem srečanju in informativnem sestanku v zlati predavalnici sta jih v imenu vodstva fakultete najprej pozdravila dekan prof. dr. Grega Strban in tajnik fakultete Irena Kordež, nato pa sta sledili poglobljeni predstavitvi Lee Kremič iz mednarodne pisarne in Alenke Peterke iz knjižnice, in sicer o organizaciji Univerze v Ljubljani, Pravne fakultete in študijski ponudbi za tuje študente na slednji ter o različnih storitvah, ki jih svojim uporabnikom nudi knjižnica na Pravni fakulteti. Študentje so prejeli tudi informacije o možnostih obštudijskih in športnih dejavnosti; med drugim so tuje študente nagovorili tudi vodja fakultetnih tutorjev za tuje študente Anže Mediževec ter predstavnici združenja ESN Ljubljana University. Vsi tuji študentje so na srečanju dobili tudi posebno informativno brošuro in vrečko s fakultetnim promocijskim materialom.

Največ tujih študentov je k nam na izmenjavo zopet prišlo v okviru programa Erasmus+, nekaj tudi v okviru medfakultetnih bilateralnih sporazumov. Kljub še vedno precej negotovim razmeram bo zimski semester študijskega leta 2021/22 pri nas preživelo kar 58 izmenjavnih študentov iz 15 različnih držav.

Že dan prej so se tuji študentje in tutorji v organizaciji mednarodne pisarne odpravili še na celodnevno spoznavno ekskurzijo po Krasu, v sklopu katere so si v spremstvu angleško govorečih vodnikov lahko ogledali Škocjanske jame, degustirali lokalne proizvode v manjši pršutarni v Kobjeglavi ter se sprehodili skozi Štanjel.

Nekaj utrinkov je na voljo v priloženi galeriji.

Galerija