Sprejem tujih študentov, ki na Pravni fakulteti opravljajo študijsko izmenjavo v poletnem semestru

V ponedeljek, 15. februarja 2016, smo pred začetkom poletnega semestra študijskega leta 2015/16 na Pravni fakulteti v Ljubljani organizirali sprejem za tuje študente, ki pri nas opravljajo študentsko izmenjavo. Skupno gostimo v poletnem semestru 40 tujih študentov, polovica jih je ostala tu še iz zimskega semestra, polovica pa se nam je pridružila le za poletni semester. Študenti prihajajo iz 21  različnih držav in večina bo izmenjavo opravila v okviru programa ERASMUS+, nekaj pa je tudi študentov, ki prihajajo v okviru programa CEEPUS ali na podlagi medfakultetnih sporazumov.

V prvem delu je bil organiziran uvodni sestanek za študente, ki so v Ljubljano te dni šele prišli. Vodji fakultetne mednarodne pisarne in knjižnice, Darja Rabzelj in Irena Kordež, sta pripravili krajši predstavitvi o organizaciji študija na fakulteti in uporabi knjižnice. O možnostih obštudijskih dejavnosti in družabnega življenja sta študente v drugem delu sestanka seznanila predstavnica tutorjev za tuje študente Sara Horvat in predstavnik Študentskega sveta Pravne fakultete v Ljubljani Matija Rakun. Kasneje je sledil še vodeni ogled fakultetnih prostorov in knjižnici. V drugem delu pa so se novim Erasmusovcem na neformalnem druženju pridružili še tuji študenti, ki so z nami celo študijsko leto, ter tutorji za tuje študente.

Foto: Sara Horvat