Srečanje Alumni kluba Fundacije Parus

Minuli teden je v prostorih Kluba pravnikov na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani potekalo tradicionalno srečanje Alumni kluba Fundacije Parus, družili pa smo se aktualni in bivši štipendisti, akademski zbor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani ter številni drugi uspešni pravniki in gospodarstveniki. Po nagovoru ustanovitelja Fundacije Parus, odvetnika Mira Senice, in poslovnega sekretarja fundacije, odvetnika Matije Urankarja, je udeležence pozdravil tudi dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Saša Zagorc.

Ustanovitelj in poslovni sekretar sta poudarila, da bo Fundacija Parus v prihodnosti nadaljevala z izpolnjevanjem svojega temeljnega poslanstva in si prizadevala še povečati znesek doniranih sredstev. Prav tako sta poudarila, da Fundacija Parus posebej ceni kakovosten in iskren partnerski odnos s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, ki traja že vse od ustanovitve Fundacije Parus, Pravni fakulteti pa sta posebej čestitala za uvrstitev na 69. mesto na Times-ovi lestvici najboljših pravnih šol na svetu. Tudi dekan, prof. Zagorc, se je zahvalil fundaciji, odgovornim osebam v njej, tako stari kot tudi novi upravi fundacije, ustanovitelju OP Senica in odvetniki, cenjenemu Miru Senici, za dolgotrajno in uspešno sodelovanje med fundacijo in pravno fakulteto. »Veseli me, da so še naprej ključne vrednote, ki jih razpis fundacije poudarja: odličnost, solidarnost in prispevek k razvoju družbe,« je še poudaril, in dejal, da je javna percepcija o odvetništvu pogosto zmotna, recimo o velikem kontrastu med zasebnim interesom in interesom ustvariti, recimo temu, širšo družbeno zapuščino: »Dediščina velikih imen slovenskega odvetništva, naj omenim le Danila Majarona, je trajna in za našo univerzo in fakulteto tudi neizbrisljiva. PARUS že skoraj dve desetletji uspešno kljubuje takemu zmotnemu narativu.«

Fundacijo Parus je leta 2006 ustanovil odvetnik Miro Senica. Fundacija Parus nudi najuspešnejšim diplomantkam in diplomantom prava pomoč pri podiplomskem študiju v intelektualno najbolj spodbudnih okoljih najboljših svetovnih univerz. Štipendisti Fundacije Parus so, med drugim, zaključili podiplomski študij na Harvard Law School, University of Cambridge, New York University School of Law in London School of Economics. Od svoje ustanovitve je Fundacija Parus šestnajstim generacijam študentov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani podelila 42 štipendij ter razdelila več kot 765.000 evrov nepovratnih sredstev. Družbeno odgovornost Fundacije Parus in njen prispevek k razvoju slovenskega pravnega sistema in gospodarstva sta prepoznala tako Univerza v Ljubljani, ki je Fundaciji Parus podelila dve nagradi Pro Universitate Labacensi, kot tudi Društvo v tujini izobraženih Slovencev (VTIS), ki je Fundaciji Parus podelilo nagrado VTIS LETA 2020.

Fundacija Parus objavi razpis za štipendiranje podiplomskega študija v začetku vsakega koledarskega leta za prihajajoče študijsko leto.

Fotografije: Blaž T. Muc / https://blazmuc.pic-time.com/vxV5RXUimB02d
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115