Strokovna ekskurzija na Sodišče EU in Splošno sodišče v Luksemburgu

Med 17. in 21. marcem se je skupina petnajstih študentk in študentov Pravne fakultete UL udeležila strokovne ekskurzije v Luksemburgu, kjer je obiskala Sodišče EU in Splošno sodišče. Ekskurzija je bila že drugo leto zapored organizirana na povabilo slovenskih sodnice in sodnikov obeh sodišč, ki so nas ponovno toplo sprejeli ter skupaj s sodelavkami in sodelavci pospremili skozi bogat program, ki je udeleženkam in udeležencem približal postopek sojenja in notranjo organizacijo sodišč ter ponudil vpogled v nekatere zanimivosti njihovega dela. Obisk je vodila prof. dr. Jerca Kramberger Škerl ob pomoči as. Filipa Dougana, ekskurziji pa so se pridružili še prof. dr. Vid Jakulin, prof. dr. Saša Zagorc, doc. dr. Matija Damjan, doc. dr. Miha Hafner, doc. dr. Luka Mišič, as. Nejc Urankar in as. Vid Žepič.

Prvi dan strokovnega dela programa se je začel v prostorih sodišč, kjer sta nas pričakala sodnik Sodišča EU, dr. Marko Ilešič, in njegova strokovna sodelavka, dr. Polona Farmany, ki sta udeleženke in udeležence po uvodnem nagovoru in predstavitvi perečih pravnih problemov, s katerimi se v zadnjem obdobju srečuje sodišče, spremila na skupno kosilo z gostitelji v protokolarnih prostorih sodišč. Pred odhodom v veliko razpravno dvorano, v kateri smo si ogledali obravnavo v zadevi C-240/23 Herbaria Kräuterparadies II, smo na ponovnem srečanju s sodnikom prisluhnili tudi predstavitvi strokovne sodelavke, dr. Mariji Škof, ki nas je seznanila s podrobnostmi zadeve. Za zaključek uvodnega dne so študentke in študenti med sprehodom v zakulisne prostore Sodišča EU dobili priložnost strniti vtise s pravkar zaključene obravnave.

Začetek drugega dne programa je bil namenjen srečanju s sodnico in sodnikom Splošnega sodišča EU, dr. Majo Brkan in dr. Damjanom Kukovcem. Med srečanjem sta študentkam in študentom skupaj s svojimi sodelavkami in sodelavci, go. Katjo Kreft, go. Hano Palčič Vilfan in g. Anejem Ogrizkom, predstavila svoje delo in delovanje sodišča ter odgovorila na nekatera vprašanja, ki so se porodila tekom obiska. Sproščen pogovor, med katerim so študentke in študenti dobili priložnost iz prve roke izvedeti več zanimivosti v zvezi z opravljanjem sodniškega dela in z njim povezanimi kariernimi priložnostmi, se je nadaljeval v skupno kosilo, kjer nas je spremljal tudi podpredsednik Splošnega sodišča, dr. Savvas S. Papasavvas. Preostanek programa so zapolnile zelo informativne predstavitve delovanja različnih strokovnih služb obeh sodišč, ki so jih pripravili administrator sodnega tajništva, g. Matija Longar, administratorka direktorata za raziskovanje in dokumentacijo, ga. Petra Komadina, in pravnici lingvistki slovenskega prevajalskega oddelka, ga. Lidija Cvetković in ga. Maja Šavle-Sorlut. Drugi dan je zaokrožil voden ogled stavb obeh sodišč.

Zadnji dan programa se je za skupino študentk in študentov pričel z ogledom obravnave v zadevi Splošnega sodišča EU. Skupno druženje med številnimi umetninami, ki so postavljene na ogled obiskovalcem obeh sodišč in med katerimi je prestižno mesto na centralnem stopnišču nedavno našla tudi bronasta upodobitev vzpenjajočega se lipicanca kiparja Janeza Boljke, smo sklenili v delovnih prostorih Splošnega sodišča EU, kjer smo dobili še zadnjo priložnost, da skozi ožje delovno okolje spoznamo vsakdan sodnice in sodnika Splošnega sodišča EU in njunih strokovnih sodelavcev. Za zaključek dnevnega programa so se študentke in študenti odpravili še na voden obisk Evropskega računskega sodišča, kjer nas je prijazno sprejel njegov slovenski član, g. Jorg Kristijan Petrovič, pedagogi Pravne fakultete UL pa so program ekskurzije zaokrožili s prijetnim delovnim srečanjem na Pravni fakulteti Univerze v Luksemburgu.

Tudi tokratna ekskurzija je študentkam in študentom omogočila dragocen vpogled v delo Sodišča EU in Splošnega sodišča ter jih opremila z znanjem o delovanju institucij, ki so jih doslej pretežno spoznavali skozi predavanja v fakultetnih prostorih. Predstavljene so bile različne priložnosti zaposlitve in brez dvoma se je tekom intenzivnega, a nadvse prijetnega tridnevnega programa želja po takšni poklicni poti v nekaterih študentkah in študentih tudi prebudila. K temu je prav gotovo v veliki meri prispevalo gostoljubje sodnice in sodnikov, njihovih strokovnih sodelavk in sodelavcev ter vseh ostalih, ki so nas prijazno sprejeli, za kar se jim ponovno iskreno zahvaljujemo.
Galerija