Strokovna ekskurzija študentov 4. letnika in absolventov na Dunaj

Katedra za mednarodno pravo je od četrtka 8. decembra do sobote 10. decembra 2011 organizirala strokovno ekskurzijo na Dunaj za študente predmetov Diplomatsko in konzularno pravo/Diplomatic and Consular Law  ter Mednarodne organizacije/International Organizations. Ekskurzija je potekala pod vodstvom doc. dr. Vasilke Sancin ob organizacijski pomoči as. mag. Maše Kovič Dine.

V okviru ekskurzije smo si ogledali sedež Organizacije združenih narodov na Dunaju in poslušali izčrpne in izredno zanimive predstavitve in predavanja Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), Pripravljalne Komisije za organizacijo Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO), Organizacije združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO), Komisije OZN za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) in Urada OZN  za vesolje (UNOOSA). Nagovorila nas je tudi veleposlanica Republike Slovenije pri Stalnem predstavništvu RS pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju, gospa mag. Blanka Jamnišek. Ob tem nam je podrobneje predstavila delo Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in vlogo Slovenije v tej organizaciji. Ekskurzijo na Dunaj pa smo izkoristili tudi za srečanje s Slovenci zaposlenimi v mednarodnih organizacijah s sedežem na Dunaju, da so nam predstavili svoje osebne izkušnje z delom v OZN in v drugih mednarodnih  organizacijah, prednosti dela v njihovih organizacijah ter kako so prišli do svojega trenutnega delovnega mesta.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115