Strokovna ekskurzija študentov na Dunaj 2013

Od četrtka 12.12.2013 do sobote 14.12.2013 je potekala že tretja strokovna ekskurzija na Dunaj pod vodstvom doc. dr. Vasilke Sancin ob pomoči as. mag. Maše Kovič Dine, ki so se je udeležili tako domači kot tudi tuji (predvsem Erasmus) študentje, ki obiskujejo predmet Diplomatsko in konzularno pravo ter člani MUNLawS kluba. Strokovni program se je začel z obiskom Mednarodnega inštituta za mir (International Institute for Peace), kjer nam je svoje delo in razmišljanja predstavil direktor inštituta mag. Peter Richard Stania. Sledil je obisk slavne Diplomatske akademije na Dunaju, kjer so študentom podrobneje predstavili študij na akademiji, možnosti za vpis na akademijo in za nadaljnje delo po končanem študiju. V nadaljevanju strokovnega programa so sledila predavanja na Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OSCE). Najprej je bilo predstavljeno delovanje organizacije, nato pa podrobneje dve problematiki, s katerimi se ukvarja OSCE, in sicer vprašanje trgovine z ljudmi in vprašanje svobode in razvoja medijev. Pri obravnavanju tematike trgovine z ljudmi, so bila izpostavljena vprašanja človekovih pravic, vprašanja trgovine z ljudmi kot nove oblike suženjstva, ki predstavlja napad na človeško dostojanstvo ter na pomanjkanje učinkovitega preganjanja kaznivih dejanj povezanih s temi vprašanji. V okviru obravnavanja vprašanja svobode in razvoja medijev pa je bila razprava osredotočena na kršitev pravice do svobode izražanja. Izjemno zanimivo predstavitev dela Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri OZN, OSCE in drugih mednarodnih organizacij na Dunaju je prispevala veleposlanica in stalna predstavnica mag. Blanka Jamnišek, ki je opozorila tudi na področja na katerih je Slovenija še posebej aktivna.

Petek je bil namenjen seznanitvi z delom sisitema Združenih narodov. Po vodenem ogledu sedeža Združenih narodov na Dunaju, so sledile zanimive predstavitve in predavanja. Predstavnik Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) je predstavil strukturo organizacije in področje delovanja agencije s poudarkom na ukrepih za preprečitev širjenja jedrskega orožja. Nadalje se je predstavnik Pripravljalne komisije za organizacijo pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO) osredotočil na vprašanje veljavnosti pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov. Predstavnica Komisije OZN za mednarodno trgovinsko pravo (UNICITRAL), se je v sklopu svojega predavanja osredotočila na problem medsebojno gospodarsko odvisnega sveta in v tej zvezi poudarila pomembnost učinkovitega pravnega okvirja za pospeševanje mednarodne menjave in investicij. V okviru predstavitve Organizacije ZN za industrijski razvoj (UNIDO) je njihov predstavnik podrobneje predstavil delovno področje organizacije s posebnim poudarkom na njihovih uspešno izvedenih misijah. Nazadnje pa je predstavnik Urada ZN za vesolje (UNOOSA) podrobneje predstavil vesoljsko pravo in se pri tem osredotočil na pomembnost določitve meje med zračnim prostorom držav in vesolja.

Ekskurzija je študentom omogočila podrobnejši vpogled v delo obiskanih mednarodnih organizacij in svetovno priznanih izobraževalnih in raziskovalnih institucij na Dunaju, jih seznanila z vprašanji s katerimi se le te soočajo, ter jih tako napolnila z novimi idejami in praktičnimi primeri in s tem razširila in poglobila njihovo znanje.

Zahvaljujemo se Holdingu Slovenske elektrarne ter Univerzi v Ljubljani, Erasmus programu za finančno pomoč.

Strnjeni vtisi študentov:

»Rad bi pohvalil organizacijo ekskurzije. Teme, ki smo jih pobližje spoznali so bile zanimive (veseli me tudi, da smo dobili nekaj konkretnih informacij v zvezi s pripravništvi in zaposlitvenimi možnostmi). Najbolj zanimiv mi je bil naš obisk na OVSE in predstavitev Uncitrala.« Filip

»Ekskurzija se mi je zdela zelo dobro izpeljana. V zelo kratkem času nam je bilo predstavljenih veliko različnih tem in organizacij, kljub temu pa ni bilo naporno in nam je ostalo dovolj prostega časa za samostojne oglede mesta«. Vasiljka

»Ekskurzija na Dunaj je bila odlično pripravljena in izvedena. Program je bil pester, predavatelji pa v veliki večini zelo zanimivi. Ekskurzija je študentom omogočila vpogled v delovanje institucij, kamor sami ("v lastni režiji") ne bi imeli dostopa." Jure

»Vesel sem, da sem se udeležil ekskurzije na Dunaj, saj sem se pobliže seznanil z mednarodnimi organizacijami in delovanjem le-teh ter posledično tudi s predmeti mednarodnega prava, ki jih bom imel v naslednjem šolskem letu. Najbolj zanimiva so se mi zdela predavanja na Organizaciji združenih narodov, saj so bila tudi najbolj raznolika in so po mojem mnenju omogočila seznanitev z delovanjem organizacije v praksi.« Miha

»Ekskurzija je bila izjemna!  Sama organiziranost obiskov institucij in vodenja je bila odlična, pa tudi predavanja so bila vsebinsko zelo kvalitetna. Sam sem izvedel veliko novih in zanimivih ter koristnih informacij. Z eno besedo: SUPER." »Danijel

»Ekskurzija mi je bila zelo všeč, predvsem zaradi uravnoteženosti med poglobljenimi akademskimi predavanji in prostim časom. Najbolj zanimivo se mi je zdelo predavanje veleposlanice mag. Blanke Jamnišek in ostalih predstavnic Slovenije v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, ki so doživeto povzele svoje delo in vlogo Slovenije v mednarodnih organizacijah.« Nika

 »Strokovna ekskurzija na Dunaj mi je prinesla kar nekaj novega znanja in predvsem konkretne predstave, kako ljudje delajo v različnih mednarodnih organizacijah, kakšna je atmosfera, s čim točno se vsak posameznik ukvarja in kako pridejo potem skupaj do neke rešitve, ki je nato znana nam vsem. Urnik je bil natrpan kot se spodobi z dovolj vmesnimi odmori, da si se lahko malo spočil in nato spet poslušal. Bilo mi je res zelo všeč, sem zelo zadovoljna, da sem se udeležila ekskurzije in upam, da bo v prihodnje še več takih tudi v druga mesta.« Katarina

»Najbolj zanimiv del izleta je bil obisk Združenih narodov, kjer smo se udeležili predavanj različnih organizacij, še posebej mi je bilo všeč predavanje  CTBTO in IAEA.« Audrone