Strokovna ekskurzija študentov PF v Strasbourg

Med 17. in 19. marcem se je skupina študentov PF v okviru predmeta Evropsko pravo človekovih pravic udeležila strokovne ekskurzije v Strasbourg. Ekskurzija je potekala pod vodstvom prof. dr. Saše Zagorca, udeležilo pa se je je 33 študentov.

V Strasbourgu smo obiskali Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), kjer nas je prijazno sprejel sodnik dr. Marko Bošnjak in nam predstavil zanimivosti svojega dela. Iz prve roke smo tako izvedeli več o notranji organizaciji ESČP, institutu sodnika posameznika in postopku sojenja. Možnost smo imeli spoznati tudi delo pravnice Tine Korošec, ki nam je predstavila potek dneva na Sodišču z vidika t. i. pomožnega pravnika (angl. assistant lawyer). Predstavila nam je pogoje, ki jih je potrebno izpolniti za delovno mesto na ESČP in zaposlitveni postopek.

Popoldne so nas gostili tudi v stavbi Sveta Evrope, kjer smo si najprej ogledali stavbo in predstavitveni film, potem pa sta nas na stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Svetu Evrope sprejela še Nj. E. Eva Tomič ter pravni svetovalec g. Helmut Hartman. Predstavila sta nam zanimive primere iz sodne prakse ESČP, ki se nanašajo na Slovenijo. Govorili smo tudi o vlogi stalnega predstavništva pri zagotavljanju spoštovanja sodb ESČP in o prihodnosti EU ter Sveta Evrope. Naslednjega dne smo se znova odpravili na ESČP, kjer nas je sprejela ga. Ana Vilfan Vospernik, ki nam je predstavila delo Juriskonzula in raziskovalnega oddelka. Tudi ona nam je predstavila najnovejše zanimive primere, ogledali pa smo si tudi film o konvencijskih pravicah. Zatem pa je bil na sporedu še ogled Evropskega parlamenta, kjer smo debatirali o evropskih volitvah.

V prostem času smo imeli čas tudi za spoznavanje in ogled Strasbourga, ekskurzija pa je bila izvrsten način za praktično spoznavanje snovi predmeta Evropsko pravo človekovih pravic.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115