Strokovna ekskurzija študentov Pravne fakultete v Ženevo

Katedra za mednarodno pravo je od 25. do 29. aprila 2012 organizirala strokovno ekskurzijo v Ženevo za študente predmetov Diplomatsko in konzularno pravo/Diplomatic and Consular Law  ter Mednarodne organizacije/International Organizations. Ekskurzija je potekala pod vodstvom doc. dr. Vasilke Sancin ob organizacijski pomoči as. mag. Maše Kovič Dine.

V okviru ekskurzije smo obiskali vrsto mednarodnih organizacij vključno s sedežem Organizacije Združenih narodov v Ženevi, kjer smo si ogledali tudi muzej Društva narodov. V palači Wilson, kjer je bil prvotni sedež Društva narodov, danes pa se tam nahaja sedež Urada visoke komisarke za človekove pravice (UNHCHR) smo poslušali predavanje o delovanju Sveta za človekove pravice. Nato smo obiskali Svetovno meteorološko organizacijo (WMO), ki gosti tudi Mednarodni center za humanitarno razminiranje v Ženevi (GICHD), kjer smo poslušali predavanje o Konvenciji o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju, saj bo Slovenija letos predsedujoča Srečanju držav pogodbenic. Temu je sledilo predavanje na Svetovni trgovinski organizaciji (WTO), obiske mednarodnih organizacij pa smo zaključili na  Mednarodni federaciji društev Rdečega križa in Rdečega polmesca (IFRC), kjer so nam predstavili delo federacije in njihovo sodelovanje z društvi Rdečega križa in Rdečega polmesca in z Mednarodnim odborom Rdečega križa (ICRC). V okviru ekskurzije smo obiskali tudi sedež Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, kjer nas je sprejel gospod veleposlanik Matjaž Kovačič in diplomatsko osebje misije, čemur je sledila zanimiva razprava o njihovem delu ter prednostnih področjih za Slovenijo.  Posebej za našo skupino je bil organiziran tudi sprejem na Graduate Institute for International and Development Studies, kjer so nam predstavili podiplomski študij na institutu, različne študijske programe, poletne šole, postopke prijave ter možnosti štipendiranja. Pripravili pa so nam tudi zanimivo predavanje o vlogi mednarodnih nevladnih organizacij pri oblikovanju mednarodnih norm. Vsa predavanja v okviru ekskurzije so bila izredno izčrpna in zanimiva, k temu pa so pripomogla tudi vprašanja in komentarji naših študentov, ki so govorce spodbudila k razmisleku o najbolj problematičnih vprašanjih s posameznih področij ter jim predstavila percepcijo dela strokovne javnosti, za kar so se nam še posebej zahvalili. Poleg samega strokovnega dela, pa je ekskurzija ponudila tudi možnost spoznavanja, izmenjave izkušenj in pogledov med domačimi in tujimi študenti. O vtisih z ekskurzije so spregovorili tudi udeleženci: 

»Ekskurzija v Ženevo mi je bila zelo všeč. Še posebej bi izpostavil dobro organizacijo, zanimivi ogledi, dobra predavanja ter dobra atmosfera med nami študenti.« Klemen Maselj 

»I've had a wonderful time and it was a great experience and unique opportunity to visit all those important international organisations. I love the fact that the Law Faculty in Ljubljana organizes such trips, because my hometown university in Ghent doesn't. Thanks for organising this amazing trip!« Kimberly Maeyaert 

»Jaz sem se imela fantastično. Predavanja so me pozitivno presenetila in nekatera tako navdušila, da sem prav zmedena glede tega,kaj bi po diplomi zares rada počela, saj sem videla, da obstaja nek drug,zame nov svet prava, brez izvršb, služnosti in motenja posesti. Tudi druščina je bila nadvse pestra in zabavna. Super, da so se ekskurzije udeležili tudi Erasmus študentje.« Ana Pakiž 

»It was great. My dream now is to work for UN or Red Cross.« Josef Mička 

»Velike pohvale za vztrajnost in kreativnost v ustvarjanju nečesa, kar nam bo vsem ostalo v spominu, poleg tega pa nam je pomagalo, da na določene stvari gledamo drugače.  Najlepša hvala za lepe spomine in priliko za spoznavanje novih ljudi v krogu študentov PF.« Nevena Šobat 

Za finančno pomoč pri organizaciji ekskurzije se zahvaljujemo Pravni fakulteti v Ljubljani.