Strokovni posvet pravne svetovalnice LGBT

Pravna svetovalnica LGBT vljudno vabi na strokovni posvet z naslovom

»Od sistemske diskriminacije k polni enakopravnosti?

Uveljavitev Zakona o partnerski zvezi in položaj LGBT oseb, parov in njihovih družin«.

 

Posvet bo potekal v sredo, 22. februarja 2017, s pričetkom ob 14. uri,

v modri predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

 Na posvetu bodo študentke in študenti, ki v študijskem letu 2016/17 sestavljajo ekipo Pravne svetovalnice LGBT, uvodoma predstavili svoja razmišljanja glede sistemske diskriminacije LGBT oseb, parov in njihovih družin pri nas in odprtih vprašanjih pravne ureditve njihovega položaja, ki jo prinaša nov zakon, čemur sledila razprava med udeleženci. Razčlenjeni program posveta in povzetki vsebinskih prispevkov so v priloženem dokumentu.

Vljudno vabljeni!