Študenta Pravne fakultete zmagovalca natečaja »EY Natečaj za najboljši esej«

V torek, 26. maja 2015, je na Ekonomski fakulteti potekal zaključni dogodek EY Natečaja za najboljši esej. Med osmimi študenti, ki so bili povabljeni, da predstavijo rezultate svojega raziskovanja, je bilo kar pet študentov Pravne fakultete.

Družba EY Slovenija je za študente Ekonomske fakultete in Pravne fakultete v Ljubljani  skupaj s  Centrom poslovne odličnosti EF organizirala EY Natečaj za najboljši esej.  Z natečajem družba EY želi spodbuditi kreativnost in kritično razmišljanje študentov preko obravnavanja aktualnih gospodarsko -finančnih in davčnih tem v globalnem in evropskem kontekstu. Zaradi izredno kvalitetnih esejev se je strokovna komisija odločila, da letos določi dva zmagovalca. Avtorja najboljših esejev sta študenta Pravne fakultete v Ljubljani, Jasna Voje in Nejc Bizjak. Vsak izmed njiju je prejele 500 EUR nagrade in možnost opravljanja pripravništva v družbi EY Slovenija.


Nejc Bizjak in Jasna Voje

Študenti so lahko izbirali med dvema temama: »Novo gospodarsko upravljanje EU: razlogi, trendi in perspektive« in »Davki in delovanje notranjega trga v EU: problemi, možne rešitve in posledice za Slovenijo«. Prispele eseje je ocenila strokovna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki podjetja EY; direktor Janez Uranič, partner v reviziji, Luka Vesnaver, partner na področju transakcijskih storitev in Dénes Szabó, partner na davkih; ter profesorji Ekonomske oziroma Pravne fakultete v Ljubljani; prof. dr. Mojmir Mrak, prof. dr. Marko Simoneti in prof.dr. Branko Korže.

Na natečaju so sodelovali naslednji študentje: Nejc Bizjak iz Pravne fakultete z esejem »Bančna unija kot rešitev za medsebojno zadolženost članic evroobmočja in njihovih bančnih sektorjev«, Matej Felicjan, študent Ekonomske fakultete z esejem z naslovom »Mehanizmi za reševanje kriz«, študent Pravne fakultete Vid Hribar z esejem »Obdavčitev digitalne ekonomije«, Veronika Knavs, Pravna fakulteta in esej »Problematika transfernih cen in skupne konsolidirane davčne osnove od dohodka pravnih oseb v EU«, Aleksander Koren, študent Ekonomske fakultete z esejem »Novo gospodarsko upravljanje EU: razlogi, trendi in perspektive«, študentka Pravne fakultete Petra Prezelj z esejem na temo »Davek na finančne transakcije«, Marko Šljivič, Ekonomska fakulteta z »Obdavčenje digitalne ekonomije v Sloveniji in EU« in Jasna Voje, študentka Pravne fakultete in esej z naslovom »Davčna konkurenca med članicami EU in Slovenijo«.

Avtorji najboljših esejev so letos svoje naloge predstavili 26. maja 2015 v prostorih Ekonomske fakultete. V kratkem povzetku so pred strokovno komisijo in zaposlenimi v EY Slovenija skušali čim bolje predstaviti svoj esej in odgovoriti na vprašanja, ki jih je zastavila strokovna komisija ali občinstvo. Komisijo sta najbolj prepričala Jasna Voje in Nejc Bizjak, oba študenta Pravne fakultete.

Jasna Voje, ki je predstavila esej »Davčna konkurenca med članicami EU in Slovenijo« je po razglasitvi rezultatov povedala, da se je za sodelovanje na EY natečaju za najboljši esej odločila zaradi zanimivih in aktualnih tem. Pritegnilo jo je to, da je lahko pisala v angleščini in o mednarodni temi, katerih na rednem izobraževanju na fakulteti primanjkuje. Obenem ji je natečaj dal priložnost predstavitve pred predstavniki podjetja EY in na široko odprlo vrata od zaposlitve.

Drugi zmagovalec Nejc Bizjak, ki je pisal in predstavljal na temo »Bančna unija kot rešitev za medsebojno zadolženost članic evroobmočja in njihovih bančnih sektorjev,« je dodal: »Za sodelovanje na EY Natečaju sem se odločil, ker mi daje možnost pisanja o malo manj tradicionalnih temah in poglobiti znanje o aktualnih temah na globalni ravni skozi praktične primere. Poleg tega sem lahko razvil dodatne veščine predstavljanja pred občinstvom«.

EY Slovenija redno sodeluje z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, Pravno fakulteto v Ljubljani in Centrom poslovne odličnosti EF ter tako skuša zagotoviti čim tesnejšo povezanost med Fakultetama in družbo EY kot rednim zaposlovalcem študentov. EY Natečaj za najboljši esej je le eden izmed načinov za druženje in spoznavanje podjetja s študenti.

Direktor EY Slovenija Janez Uranič, je ob dogodku povedal, da preko natečaja za najboljši esej družba EY Slovenija poskuša spodbuditi kritično in kreativno razmišljanje študentov o naši prihodnosti in o tem kako jo bodo krojili globalni ekonomski procesi, ter kakšno vlogo bo v tem igrala Slovenija.

Študentoma Jasni Voje in Nejcu Bizjaku iskreno čestitamo!