Študentska založba in dr. Ciril Ribičič vabita na predstavitev avtorjeve knjige Človekove pravice in ustavna demokracija

Vabilo

Študentska založba in dr. Ciril Ribičič vabita na predstavitev avtorjeve knjige Človekove pravice in ustavna demokracija, ki bo v četrtek, 21. oktobra 2010, ob 17. uri, v senatni sobi Pravne fakultete v Ljubljani, Poljanski nasip 2.

Na pogovoru, ki ga bo vodila novinarka časnika Večer Vanessa Čokl, bodo nastopili dr. Igor Kaučič, ki bo podal uvodno oceno o knjigi, urednik Aleš Šteger in avtor knjige.

Knjiga v sedmih poglavjih prvega dela govori o posameznih vidikih ustavnosodnega odločanja, pri čemer izstopa obravnava najboljših, »veličastnih« odločb Ustavnega sodišča. V drugem delu so objavljena avtorjeva ločena mnenja iz obdobja, ko je bil ustavni sodnik (2000-2009). Po avtorjevi oceni so ločena mnenja podobna ameriškim, so podpisana, subjektivno obarvana, osvobojena oblikovnih spon in vsebinskih šablon, značilnih za odločbo. Odločba ob njih izpade kot formalna, preveč  brezosebna, formalizirana in neinventivna. Zaton ločenih mnenj bi pomenil začetek konca poslanstva ustavnega sodnika in smisla obstoja Ustavnega sodišča.

Spremno besedo je prispeval evropski sodnik dr. Boštjan M. Zupančič. Knjiga vsebuje tudi imensko in stvarno kazalo, pregled uporabljene literature in podatke o avtorju. Obsega 750 strani in jo bo mogoče na predstavitvi kupiti za 23 evrov (redna cena je 29 evrov).

                     Vabljeni!

                                    dr. Ciril Ribičič

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115