Študij in delo na Univerzi v Ljubljani od 18. maja naprej

Obvestilo z dne 14. 5. 2020

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in sprejete sklepe Vlade RS je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji sklep.

Sklep rektorja Covid-19  14. maj 2020Obvestilo z dne 7. 5. 2020


Glede na aktualne razmere v zvezi s COVID-19 v Sloveniji, ukrepe Vlade RS in na priporočila Skupine za koordinacijo COVID-19 na UL, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji sklep:

Sklep rektorja Covid-19  7. maj 2020Obvestilo z dne 29. 4. 2020

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 v Sloveniji, ukrepe Vlade RS in na priporočila Skupine za koordinacijo COVID-19 na UL, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji sklep:

Sklep rektorja Covid-19  29. april 2020Obvestilo z dne 16. aprila 2020

V skladu s priporočili UL se predavanja nadaljujejo in zaključijo s pomočjo spletnih aplikacij. Z njihovo pomočjo pa bodo izvedeni tudi ustni in pisni izpiti. Podrobnejša navodila izvedbe izpitov in dostopa do študijskega gradiva sprejmejo pristojni organi fakultete.

Sklep rektorja Covid-19  15. april 2020Obvestilo z dne 7. aprila 2020

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji sklep.

Do vključno 30. 4. 2020 oziroma do preklica tega sklepa se podaljša veljavnost vseh ukrepov o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani in uporabi drugih oblik pedagoških aktivnosti in ostale komunikacije, skladno s sklepi kolegija dekanov z dne 12. 3. 2020. Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica, najmanj pa do vključno 30. 4. 2020.