Teden Univerze v Ljubljani – Akad. prof. dr. Marijan Pavčnik – prejemnik naziva zaslužni profesor

3. decembra 1919 je na Univerzi v Ljubljani potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku, zato ta dan štejemo za rojstni dan najstarejše in največje visokošolske ter znanstveno raziskovalne ustanove v Sloveniji, ki danes uživa ugled tudi v svetovnem merilu. Na uspehe Univerze v Ljubljani smo izjemno ponosni, zato vsako leto v tednu, ko praznujemo rojstni dan, z največjim spoštovanjem predstavimo najodličnejše raziskovalne dosežke, podeljujemo častne nazive, plakete, nagrade in priznanja tistim, s pomočjo katerih je Univerza v Ljubljani iz leta v leto boljša univerza.

Zaslužna profesorica in zaslužni profesor

Na Univerzi v Ljubljani smo v okviru Tedna univerze, dne 30. novembra 2023, podelili nazive zaslužna profesorica in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Naziv zaslužna profesorica in zaslužni profesor podeljuje Univerza v Ljubljani upokojenim profesoricam in profesorjem Univerze v Ljubljani za pomembne prispevke k razvoju znanstvene ali umetniške panoge in za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela ter za prepoznaven prispevek pri delovanju, ugledu in razvoju Univerze v Ljubljani.

Akad. prof. dr. Marijan Pavčnik s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je v slovenski pravni pokrajini pustil globok in trajen pečat. Kot mednarodno uveljavljeni avtor je z bibliografijo, ki obsega več kot 720 enot, pogosto navajan v sodni in ustavnosodni praksi. Kot urednik je zasnoval zbirko Pravna obzorja, ki je v slovenski prostor prinesla več kot 50  izvirnih domačih del in prevodov, ter zbirko Scientia iustitia, namenjeno objavi prvencev mladih slovenskih pravnih znanstvenikov. Prof. Pavčnik je in ostaja zgled vrhunskega strokovnjaka in predanega pedagoga, ki v slovenski strokovni javnosti uživa nesporen ugled.

V ospredju - Univerza v Ljubljani (uni-lj.si)