Teden Univerze v Ljubljani - Dr. Igor Kaučič – prejemnik naziva zaslužni profesor

3. decembra 1919 je na Univerzi v Ljubljani potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku, zato ta dan štejemo za rojstni dan najstarejše in največje visokošolske ter znanstveno raziskovalne ustanove v Sloveniji, ki danes uživa ugled tudi v svetovnem merilu. Na uspehe Univerze v Ljubljani smo izjemno ponosni, zato vsako leto v tednu, ko praznujemo rojstni dan, z največjim spoštovanjem predstavimo najodličnejše raziskovalne dosežke, podeljujemo častne nazive, plakete, nagrade in priznanja tistim, s pomočjo katerih je Univerza v Ljubljani iz leta v leto boljša univerza.
 
Zaslužna profesorica in zaslužni profesor

Naziv zaslužna profesorica in zaslužni profesor podeljuje Univerza v Ljubljani upokojenim profesoricam in profesorjem Univerze v Ljubljani za prepoznaven prispevek pri delovanju, ugledu in razvoju Univerze v Ljubljani.
Dr. Igor Kaučič s pravne fakultete Univerze v Ljubljani je prejel naziv zaslužni profesor, za kar mu Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani izreka iskreno priznanje in se mu zahvaljuje za njegov velik prispevek, ki ga je kot pedagog in raziskovalec ustvaril v vseh letih svojega delovanja na Pravni fakulteti UL.
Dr. Igor Kaučič je redni profesor za ustavno pravo in ustavno procesno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Je vodilni slovenski strokovnjak za področji referendumske demokracije in ustavne revizije, o čemer pričajo številni citirani znanstveni prispevki doma in v tujini. Dolga leta je s svojim prizadevnim in odličnim pedagoškim, raziskovalnim in vodstvenim delom prispeval k razvoju in delovanju tako fakultete kot Univerze v Ljubljani. Več mandatov je bil prodekan in predsednik upravnega odbora na fakulteti. Na visoki strokovni ravni se je ves čas aktivno vključeval v izgradnjo slovenske državne ureditve, tako pri spreminjanjih ustave kot pri sprejemanju sistemske zakonodaje.
 
Prešernove nagrade za študentke in študente

Prešernovo nagrado za študentke in študente Univerze v Ljubljani podeljuje Univerza v Ljubljani za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti.
Timotej Obreza s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je prejel Prešernovo nagrado za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti, za kar mu Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani iskreno čestita.

Timotej Obreza je študent magistrskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in na Univerzi Goethe v Frankfurtu ob Majni. V nagrajeni raziskovalni nalogi z naslovom »Pravnoteoretične in praktične razsežnosti pojma pravne dobrine«, ki je nastala pod mentorstvom doc. dr. Aleša Novaka, je predstavil prvo celovito in vsestransko analizo temeljnega pojma materialnega kazenskega prava – pravne dobrine – v slovenskem prostoru. Obravnavanje ni potekalo le na ravni kazenskopravne znanosti, temveč nam je avtor v nalogi predstavil pravnoteoretično poglobljeno epistemološko in ontološko spraševanje o pojmu, vlogi in pomenu pravnih pojmov na splošno. V ozadju njegove ugotovitve o kontingentnosti in družbeni umeščenosti pravnih pojmov se skriva globoko humanistično zavedanje, da mora pravo v vseh svojih pojavnostih konec koncev služiti človeku.

Fotografije s svečane podelitve nazivov zaslužna profesorica in zaslužni profesor - Katja Kodba/STA

Fotografije s slovesne podelitve Prešernovih nagrad Univerze v Ljubljani študentkam in študentom - Katja Kodba/STA