Tretji prijavni rok – Vabilo k oddaji prijave za vpis v univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2016/17

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča vse zainteresirane kandidate, da ima za tretji prijavni rok na izrednem študiju še 66 prostih vpisnih mest. 

Tretji prijavni rok traja od 1. do 3. oktobra 2016.

ŠOLNINA 
Šolnina za 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2016/17 znaša 2.002,89 evra in se poravna v štirih enakih zaporednih mesečnih obrokih (zadnji obrok se plača 30. 1. 2017).

NAČIN ODDAJE PRIJAVE
Prijavo za vpis kandidat odda prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo v eVŠ odda do 3. oktobra 2016. Po pošti mora priporočeno poslati na naslov Pravne fakultete v Ljubljani (Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana) tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti navedena sklicna številka prijave za vpis).
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do 5. oktobra 2016 na naslov Pravne fakultete v Ljubljani (Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana).
Kot pravočasna se upošteva:

  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 3. oktobra 2016, in
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana na naslov Pravne fakultete v Ljubljani do 5. oktobra 2016.
IZBIRNI POSTOPEK IN VPIS
Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka, sprejeti kandidati pa bodo povabljeni na vpis.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115