Tretji prijavni rok - Vabilo k oddaji prijave za vpis v univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2014/15

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča vse zainteresirane kandidate, da ima za tretji prijavni rok na izrednem študiju še 124 prostih vpisnih mest. 

Tretji prijavni rok traja od 1. do 5. oktobra 2014.

ŠOLNINA 
Cena šolnine za 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2014/15 znaša 1.983,06 EUR in se poravna v štirih enakih zaporednih mesečnih obrokih (zadnji obrok se plača 30. 1. 2015).

NAČIN ODDAJE PRIJAVE
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo v eVŠ odda do 5. oktobra 2014. Po pošti mora priporočeno poslati na naslov Pravne fakultete v Ljubljani (Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana) tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklicna številko prijave za vpis).
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do 5. oktobra 2014 na naslov Pravne fakultete v Ljubljani (Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana).

Kot pravočasna se upošteva:

  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 5. oktobra 2014 in
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana na naslov Pravne fakultete v Ljubljani do 5. oktobra 2014.

IZBIRNI POSTOPEK IN VPIS
Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka, sprejeti kandidati pa bodo povabljeni na vpis.

DODATNE INFORMACIJE
Celotno besedilo razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v letu 2014/15  je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Navodila za izpolnjevanje prijave na portalu eVŠ so na voljo tukaj.

Kandidati, ki jih podrobneje zanima, kako poteka izredni študij na študijskem programu Pravo 1. stopnje, lahko vse potrebne informacije najdejo na fakultetnih spletnih straneh oziroma pri g. Branku Perhaju iz referata za študentske zadeve (tel: 01/420 32 26 ali e-naslov: branko.perhaj@pf.uni-lj.si).

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115