Udeležba na mednarodnem kongresu v Trstu

Dne 16. oktobra 2018 je v dvorani palače Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ki se nahaja na trgu Piazza Unita d'Italia v Trstu, potekal mednarodni kongres z naslovom »La tutela cautelare: esperienze a confronto« (ang. »Interim precautionary measures: compared experiences«). Udeležbo naše fakultete na kongresu je omogočila in organizirala as. dr. Bruna Žuber v okviru predmeta Upravno procesno pravo. Kongresa smo se, poleg as. dr. Brune Žuber, udeležile še Marjanca Ambrožič, Lora Briški, Špela Lovšin in jaz.

Kot že iz samega naslova izhaja, je bila osrednja tematika kongresa obravnava začasnih odredb in drugih ukrepov zavarovanja v luči primerjalno pravnih ureditev. Svojo pravno ureditev so predstavili strokovnjaki iz kar šestih različnih držav članic EU, in sicer: iz Italije, Nemčije, Španije, Latvije, Hrvaške ter Slovenije. Prispevek o naši ureditvi je pripravila sodnica Upravnega sodišča v Ljubljani, gospa Mojca Muha.

Kongres je potekal v dveh sekcijah, v času med dopoldansko in popoldansko sekcijo pa smo imele priložnost spoznati ostale udeležence kongresa (npr. odvetnike) in študente drugih pravnih fakultet (poleg študentov naše fakultete, so se kongresa udeležili še študenti tržaške fakultete). Udeležba na kongresu za nas tako ni bila pomembna le s strokovnega vidika (pridobivanja dodatnega znanja), ampak tudi z vidika vzpostavljanja novih poznanstev, ki predstavljajo pomemben del pravniške kariere.

as. Katja Štemberger

Galerija