Udeležba Pravne fakultete UL na znanstveni konferenci v Johannesburgu

Dne 7. marca 2019 smo se predstavniki Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (PF UL) udeležili znanstvene konference z naslovom »Slovenian and South African Legal Orders: Convergence and Divergence«, ki jo je v sodelovanju z našo fakulteto organizirala Pravna fakulteta Univerze v Johannesburgu. Ključno vlogo pri organizaciji in izvedbi znanstvene konference s strani naše fakultete je imel dekan PF UL, prof. dr. Grega Strban.

Konferenca, ki jo je z uvodnim nagovorom otvoril dekan Pravne fakultete Univerze v Johannesburgu, prof. Letlhokwa George Mpedi, je potekala od jutranjih do poznih popoldanskih ur. Razdeljena je bila na štiri sekcije, znotraj katerih so svoje prispevke predstavili predstavniki Pravne fakultete Univerze v Johannesburgu ter naslednji predstavniki naše fakultete: prof. dr. Aleš Galič, doc. dr. Mitja Horvat,  prof. dr. Vid Jakulin, as. Boštjan Koritnik, prof. dr. Damjan Korošec, prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, as. dr. Karmen Lutman, prof. dr. Grega Strban, as. Katja Štemberger, prof. dr. Franjo Štiblar in as. dr. Bruna Žuber. Po koncu vsake sekcije je sledila krajša razprava o obravnavanih tematikah.

Namen konference je bil prikaz podobnosti in razlik med različnimi pravnimi instituti slovenskega in južnoafriškega pravnega sistema s področja prava socialne varnosti, ustavnega, civilnega, upravnega in kazenskega prava ter s področja pravnoekonomskih znanosti. Na konferenci predstavljeni prispevki so razvidni iz priloženega programa.

Konferenco, ki je potekala v nadvse prijetnem vzdušju, je z željo po uspešnem prihodnjem sodelovanju med fakultetama s svojim govorom zaključil prof. dr. Grega Strban.