Udeležba profesorjev PF UL na XXVIII. kongresu FIDE - Mednarodnega združenja za evropsko pravoV Estorilu na Portugalskem je od 23. do 26. maja 2018 potekal XXVIII. kongres Mednarodnega združenja za evropsko pravo FIDE. FIDE je pred 50 leti ustanovljeno združenje nacionalnih društev za evropsko pravo (član je tudi SDEP - Slovensko društvo za evropsko pravo), v okviru katerega poteka obravnava razvoja in izzivov evropskih integracij. Na letošnjem kongresu je preko 500 udeležencev iz držav članic in kandidatk EU in EFTA obravnavalo sledeče  izbrane aktualne probleme prava Evropske unije: I. digitalna ekonomija na notranjem trgu EU;​ II. državne pomoči, obdavčitev in konkurenca; III. zunanje dimenzije politike EU, posebna obravnava, v okviru katere je stališča EU predstavil tudi g. Michel Barnier, pa je bila namenjena Brexitu. 

Izr. prof. dr. Klemen Podobnik, izr. prof. dr. Ana Vlahek in doc. dr. Matija Damjan so na kongresu sodelovali kot nacionalni poročevalci za Slovenijo v okviru tematskega sklopa o digitalni ekonomiji na notranjem trgu EU. Konferenčni zbornik v treh delih, kjer so objavljena vsa poročila, je dostopen v knjižnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115