Univerza zdravja: skupaj za zdravo družbo

Na UL 15. maja v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana organiziramo Univerzo zdravja – dogodek, s katerim želimo prebivalce in obiskovalce Ljubljane, predvsem pa študentke in študente ozavestiti o pomenu preventivnih aktivnosti za zdravje in jih spodbuditi k bolj zdravem življenjskem slogu. Obiskovalke in obiskovalci bodo lahko na stojnicah članic Univerze v Ljubljani, Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani in različnih nevladnih organizacij brezplačno opravili razne meritve, s katerimi bodo dobili vpogled v svoje zdravje, in prejeli smernice in nasvete za izboljšanje svojega počutja. Dogodek bo potekal med 14. in 18. uro na Kongresnem trgu.