Uspeh ekipe PF UL na svetovnem tekmovanju iz poznavanja prava Evropske unije ELMC - European Law Moot Court in posebna nagrada Best Speaker Ole Due Award študentki Hani Palčič Vilfan

Ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani se je v dneh od 5. do 8. marca udeležila regionalnega finala svetovnega tekmovanja iz poznavanja prava Evropske unije - European Law Moot Court Competition (ELMC), ki je potekalo v Ghentu. Letos se je tekmovanja udeležilo nekaj manj kot 100 ekip, izmed katerih je bilo na podlagi ocen pisnih memorandumov izbranih 48, ki so se pomerile na regionalnih tekmovanjih, ki so letos potekali v Leidnu, Lizboni, Bukarešti in Ghentu. 

Fakultetno ekipo so pod vodstvom izr. prof. dr. Ane Vlahek in as. dr. Karmen Lutman sestavljale štiri študentke z dodiplomskega in podiplomskega študija: Ana Furlan, Hana Palčič Vilfan, Masha Korošec in Patrica Karlatec

Letošnji primer se je dotaknil treh aktualnih tem, s katerimi se v zadnjem času sooča Evropska unija - razmerje med svobodo veroizpovedi in dobrobitjo živali, ukinitev poletnega premika ure ter posledice izstopa države članice iz Evropske unije. Ekipa je pričela z intenzivnim delom takoj po objavi pisnega primera, v začetku septembra, in do konca novembra pripravila dva memoranduma v angleškem in francoskem jeziku v skupnem obsegu 60 strani. Kmalu zatem so se začele priprave na ustni del tekmovanja, ki so potekale vse do odhoda v Belgijo, kjer se je odvilo zadnje izmed štirih regionalnih tekmovanj. Poleg naše ekipe so se na regionalni finale uvrstile ekipe Maastricht University, Leiden University, Université Paris II Panthéon Assas (Sorbona), NOVA University of Lisbon,  Moscow University, Université Grenoble, Columbia University, Munich University, Stockholm University, University of Berlin in University of Sofia. 

Simulacije postopka predhodnega odločanja na Sodišču EU so se začele v petek zjutraj, ko je naša ekipa najprej nastopila v vlogi generalnega pravobranilca Sodišča EU, nato v vlogi tožene stranke in nazadnje še v vlogi tožeče stranke. Čeprav je ekipa za las zgrešila polfinale, smo z rezultatom glede na hudo konkurenco zadovoljni, še posebej pa smo se razveselili nagrade za najboljšega govornika Best Speaker Ole Due Award, ki jo je prejela članica naše ekipe Hana Palčič Vilfan. 

Članice ekipe bi se rade zahvalile predvsem izr. prof. dr. Ani Vlahek in as. dr. Karmen Lutman za vse neprecenljive nasvete, strokovno pomoč in moralno podporo v zadnjih sedmih mesecih. Posebne zahvale gredo tudi vsem ostalim, ki so nam pomagali pri pripravah na ustni del tekmovanja. Zahvaljujemo se tudi Pravni fakulteti v Ljubljani in AdFuturi, ki sta nam s finančno pomočjo omogočili udeležbo na regionalnem finalu.

 

  

 
Galerija