Uspehi raziskovalk Pravne fakultete UL pri pridobitvi novih raziskovalnih projektov

V zadnjih tednih smo se razveselili kar nekaj novic o uspešno pridobljenih novih raziskovalnih projektih, ki so jih prijavile raziskovalke Pravne fakultete v Ljubljani:
 

Prof. dr. Katarina Zajc
je kot vodja projektov na strani naše fakultete uspešno sodelovala v dveh prijavah konzorcijskih projektov na razpisih programa JUSTICE (financer: Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje), kjer je v vlogi koordinatorske insttucije nastopila Univerza Vrije v Bruslju (Belgija). Odobrena sta bila dva dvoletna projekta, ki se bosta predvidoma pričela izvajati spomladi 2022, in sicer SCAN II (Small Claims Analysis Net II) in CREA 2 (Conflict Resolution with Equitative Algorithms 2). Oba projekta sta vsebinsko nadaljevanje mednarodnih projektov SCAN in CREA, kjer je fakulteta kot partnerica že sodelovala med leti 2017 in 2020; takrat je bila koordinatorica projektov sicer Univerza Federico II v Neaplju.


Prof. dr. Vasilka Sancin je vodja projekta Razvoj in uporaba umetne inteligence v luči negativnih in pozitivnih obveznosti države zagotavljati pravico do življenja, izbranega na zadnjem razpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) za financiranje temeljnih raziskovalnih projektov. Na projektu, ki se je pričel izvajati 1. oktobra 2021 in bo trajal do 30. 9. 2024, poleg Pravne fakultete UL kot nosilke projekta sodeluje tudi Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Več informacij o projektu si lahko preberete TUKAJ.


Na razpisu za financiranje raziskovalnih projektov ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« pa sta bili s projektoma, prijavljenima v okviru drugih institucij, uspešni naši profesorici in raziskovalki prof. dr. Katja Filipčič in izr. prof. dr. Ana Vlahek.
  • Prof. Filipčič pod okriljem Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani vodi projekt z naslovom Prepoved približevanja (sofinancerja: ARRS in Ministrstvo za notranje zadeve RS), ki se bo izvajal med 1. 9. 2021 in 31. 8. 2023. Več o projektu najdete TUKAJ.
  • Prof. Vlahek pa je vodja projekta Uveljavljanje kolektivnega sodnega varstva v primerih množičnega oškodovanja potrošnikov in drugih skupin oškodovancev v Sloveniji (sofinancerja: ARRS in Ministrstvo za pravosodje RS), ki se bo pod okriljem Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani izvajal med 1. 9. 2021 in 31. 8. 2022. Več o projektu najdete TUKAJ.


Omenjenim raziskovalkam iskreno čestitamo In jim želimo veliko uspehov pri izvajanju projektov!
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115