Uspešen Dan raziskovalnih in strokovnih prispevkov učiteljev in sodelavcev Pravne fakultete v Ljubljani

Dne 7. oktobra 2009 je v zlati predavalnici potekal v okviru slavnostnih dogodkov ob 90. obletnici fakultete Dan raziskovalnih in strokovnih prispevkov učiteljev in sodelavcev Pravne fakultete v Ljubljani .
Nekaj utrinkov s prireditve si lahko ogledate v galeriji slik.

PROGRAM

9:00

ZAČETEK S POZDRAVNIM NAGOVOROM DEKANA

9:15

izr. prof. dr. Vladimir Simič: Sile surove ne ljubijo blaženi večni bogovi…

9:30

izr. prof. dr. Miro Cerar: Pravo in ideologija

9:45

zasl. prof. dr. Ivan Kristan: NOB in revolucija

10:00

prof. dr. Miha Juhart: Pravno varstvo pred misijami

10:15

izr. prof. dr. Katja Filipčič: (Ne)moč kazenskega prava pri zmanjševanju nasilja v družini

10:30

izr. prof. dr. Katarina Zajc: Agent’s response to inefficient judiciary: Social norms and the law in transition

10:45

zasl. prof. dr. Borut Bohte: Avstrijska državna pogodba (ADP) in nasledstvo Republike Slovenije po SFRJ

11:00

prof. dr. Polona Končar: Iztožljivosti socialnih pravic.

11:15

zasl. prof. dr. Ljubo Bavcon: Moja prizadevanja iz zadnjih petnajstih let za razvoj mednarodnega kazenskega prava kot raziskovalne in pedagoške discipline na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

11:30

prof. dr. Jože Mencinger: Tuje neposredne naložbe - mana z neba?

11:45

prof. dr. Marijan Pavčnik: Pomen pravnih načel

12:00

doc. dr. Marko Kambič: Učeno pravo kot dejavnik pravnega razvoja in diverzifikacije na primeru statutarnih določb dveh srednjeveških mest na Slovenskem

12:15

doc. dr. Damjan Možina: Evropsko zasebno pravo

12:30

prof. dr. Albin Igličar: Slovenska pravna kultura

12:45

izr. prof. dr. Marko Simoneti: Učinkovitost privatizacije v tranzicijskih ekonomijah: primer Slovenije

zasl. prof. dr. Karl Zupančič: Konflikti med dednim pravom in pravom gospodarskih družb pri dedovanju podjetniškega premoženja

13:00 do 14:30

ODMOR

14:30

izr. prof. dr. Igor Kaučič: Zakonodajni referendum po spremenjeni zakonski ureditvi

14:45

prof. dr. Janez Kranjc: Jezik pri ustnih pogodbah v rimskem pravu

15:00

prof. dr. Mirjam Škrk: Mednarodno pravo in slovensko nacionalno pravo

15:15

doc. dr. Katja Škrubej: Pravna zgodovina kot diahrono primerjalno pravo (na primeru kaznivega dejanja krive izpovedbe)

15:30

prof. dr. Darko Maver: Tipične obrambne strategije storilcev in proti strategije preiskovalcev

15:45

doc. dr. Matej Accetto: Pravo in lepota

16:00

doc. dr. Matjaž Ambrož: Raziskovanje oblik storilstva in udeležbe v kazenskem pravu

16:15

as. Primož Gorkič: Koncept obdolženca v kazenskem postopku de lege ferenda

16:30

doc. dr. Grega Strban: Značilnosti dvo- in večstranskih pogodb o socialni varnosti med državami članicami in nečlanicami EU

16:45

as. dr. Vasilka Sancin: : Mednarodno pravo oboroženih spopadov

17:00

izr. prof. dr. Viktorija Žnidaršič: Pravna ureditev raziskav na matičnih celicah

17:15

prof. dr. Ciril Ribičič: Pritrdilno ločeno mnenje v zadevi Sova I

17:30

doc. dr. Mitja Horvat: Načelo zakonitosti na področju davkov

17:45

as. Meta Ahtik: Determinante premoženjske kriminalitete v Sloveniji v obdobju 1963-2007

 

Galerija